Sukupuolen vahvistamista koskeva hallituksen esitys eduskunnan täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä

25.01.2023 08:30

​Eduskunta keskusteli 24.1.2023 sukupuolen vahvistamista koskevasta lakiuudistuksesta. Keskustelun pohjana oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Äänestykset asiasta pidetään ensi viikolla. 

Mietinnössään sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistus on kiireellinen ja välttämätön ja ehdottaa lakiehdotusten hyväksymistä eräin muutoksin (StVM 42/2022 vp, HE 189/2022 vp). Lisäksi valiokunta esittää kahta lausumaa. Samalla valiokunta ehdottaa uudistuksen kanssa käsitellyn kansalaisaloitteen KAA 6/2020 vp hylkäämistä. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa ehdotetaan lakiehdotusten hylkäämistä. Vastalauseensa jättivät perussuomalaisten ja keskustan eduskuntaryhmien edustajat.

Uuden lain tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi jatkossa henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan.

Valiokunnan mietintö StVM 42/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 189/2022 vp​.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää