Suuri valiokunta sai selvityksen pankkien krii­sin­rat­kai­susään­te­lyä käsittelevästä Ecofin-neuvostosta

15.05.2023 09:04

Eduskunnan suuri valiokunta sai kokouksessaan 12.5.2023 Suomea edustavien ministerien selvitykset EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin, 16.5.), euroryhmän (15.5.) sekä koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston (15.–16.5.) kokouksista.

Ecofin-neuvoston keskeinen aihe on pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn uudelleentarkastelu. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi valiokunnalle komission ehdotusten pääpiirteistä ja Suomen ennakkovaikuttamisesta, jossa on pitkään korostettu mm. laajan sijoittajavastuun toteutumista. Ministerit käyvät Ecofin-neuvostossa aiheesta alustavaa keskustelua. Eduskunta päättää Suomen kannan komission esityksiin myöhemmin valtioneuvostolta saamansa U-kirjelmän perusteella.

Ministerit keskustelevat myös Venäjän hyökkäyssodan talous- ja rahoitusvaikutuksista, painottuen pakotteiden toimeenpanoon ja kiertämiseen liittyviin kysymyksiin mm. tullitoiminnan näkökulmasta. Suomi on johdonmukaisesti korostanut pakotteiden tehokasta toimeenpanoa ja toimia pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvostossa käydään mm. keskustelu lukemisesta ja sen merkityksestä oppimisen, oikeudenmukaisuuden ja aktiivisen yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan Euroopassa on laajasti tunnustettu tarve vahvistaa nuorten lukutaitoa.

Suuren valiokunnan seuraava kokous on 16.5.2023.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit. 

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää