Tar­tun­tatau­ti­la­kiin ehdotetaan muutoksia sote-uudistusta varten

22.09.2022 14:28

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi tartuntatautilain muuttamisesta. Tartuntatautilakiin tehtäisiin sote-uudistuksen edellyttämät muutokset, joilla päivitetään laki vastaamaan uutta toimintakenttää ja järjestämisvastuuta.

Tartuntatautien torjuntatyön tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alussa kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä tuleville hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Esitys ei puutu lainsäädäntöön sisällöllisesti lukuun ottamatta joitakin välttämättömiä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuvia muutoksia. Lisäksi lakiin ehdotetaan joitakin teknisiä muutoksia. Tartuntatautilakiin on tarkoitus valmistella myöhemmin laajempi sisällöllinen uudistus.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Aiheeseen liittyvää