Tehoa ihmiskaupan vastaiseen työhön uuden hankkeen myötä

27.03.2023 11:14

Oikeusministeriössä on käynnistynyt EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja ohjaamista avun piiriin.

Kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman (2021–2023) laajan valmistelutyön aikana kävi ilmi, että ihmiskaupan muotojen tunnistamisessa ja uhrien avunsaannissa on merkittäviä puutteita. Tämä johtaa siihen, etteivät rikosvastuu ja ihmiskaupan uhrien oikeudet toteudu.

Tehoa ihmiskaupan vastaiseen työhön -hankkeessa valmistellaan kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi. Mekanismin tarkoituksena on parantaa ihmiskaupan kohteeksi joutuneiden henkilöiden tunnistamista sekä turvata uhrien oikeuksien toteutumista ja pääsyä avun piiriin. Tätä kautta edistetään myös rikosvastuun toteutumista.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan kirjallinen tilannekuvaraportti ihmiskaupasta ja ihmiskaupan vastaisesta työstä, vahvistetaan ihmiskaupan vastaisesta työstä viestimistä sekä tuotetaan materiaaleja ja koulutuksia uhreja kohtaaville ammattilaisille. Kevääseen 2025 asti kestävälle hankkeelle asetetaan monialainen ohjausryhmä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää