Tekoäly 4.0 -raportti: Suomella mahdollisuus olla eettisen digitaalisen ja vihreän siirtymän edelläkävijä

24.10.2022 14:06

Marraskuussa 2020 käynnistyneen Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteena oli valmistella Suomelle toimenpideohjelma tekoälyteknologioiden käytön vauhdittamiseksi ja neljännen teollisen vallankumouksen edistämiseksi. Juuri valmistuneessa loppuraportissa on koottu yhteen kehitysalueet, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla Suomi varmistaa menestyksensä digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä.

Tekoäly 4.0 -ohjelman Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä -loppuraportin mukaan Suomen on mahdollista olla edelläkävijä kaksoissiirtymässä eli samanaikaisesti etenevässä digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä. Kaksoissiirtymä tarjoaa yrityksille uudenlaisia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia ja kytkeytyy myös Suomen tavoitteisiin kilpailukyvystä sekä ilmastoneutraalista ja digitaalisesta teollisuudesta.

”Suomalaisen teollisuuden valttikortteja ovat kestävyys, uudistumiskyky ja teknologinen edelläkävijyys. Valmiutemme pysyä teknologian ja tekoälyn kärkimaana ovat olemassa, mutta ne vaativat konkreettisia, pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ja kehitysalueita on koottu kattavasti yhteen Tekoäly 4.0 -ohjelmassa”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Kolme kehitysaluetta Suomen digivihreän kehityksen vauh­dit­ta­mi­sek­si

Loppuraportin ensimmäinen kehitysalue on panostaminen kärkiteknologioihin liittyvään tutkimukseen, kehitystoimintaan ja investointeihin. Kärkiteknologioita ovat esimerkiksi langattomat tietoverkot (5G ja 6G), tekoäly ja kvanttiteknologia. Investoinnit kärkiteknologioihin kasvavat maailmanlaajuisesti, joten Suomen edelläkävijyys ei ole mahdollista ilman kasvavaa panostusta osaamiseen. 

Toinen kehitysalue on digikyvykkyyden kasvattaminen sekä digitaalista ja vihreää siirtymää nopeuttavien teknologioiden käyttöönoton edistäminen teollisissa pk-yrityksissä. Pk-yritysten digikyvykkyyden tasoa tulee nostaa Suomessa merkittävästi.

Kolmas kehitysalue on panostaminen Suomen kansainväliseen rooliin. Suomen asemaa tulee vahvistaa eurooppalaisen yhteistyön sekä transatlanttisten suhteiden avulla. Myös suomalaisten yritysten tulee vahvistaa rooliaan ja vaikuttavuuttaan EU-tason päätöksenteossa, TKI-hankkeissa ja verkostoissa.

Tavoitteena puhdas, tehokas ja digitaalinen teollisuus vuonna 2030

Tekoäly 4.0 -ohjelmassa tavoitteena on, että vuonna 2030 suomalainen teollisuus on puhdasta, tehokasta ja digitaalista. Koronapandemian opit korostuvat raportissa pyrkimyksenä vähentää teollisuuden arvoketjujen haavoittuvuutta ja vahvistaa Euroopan teknologista suvereniteettia. Venäjän hyökkäys on korostanut näiden tavoitteiden merkitystä entisestään.

Kansainvälisesti digitalisaation eettisten näkökulmien merkitys kasvaa, ja tekoälyyn ja siihen liittyviin teknologioihin vaikuttava sääntely kehittyy nopeasti. Suomalaisen teollisuuden tulee olla edelläkävijä myös eettisesti kestävissä teknologioissa.

Suomella on mahdollisuus olla kokoonsa nähden merkittävässä asemassa vaikuttamassa Euroopan reiluun kaksoissiirtymään ja globaaliin kehitykseen kansainvälisen yhteistyön, Euroopan unionin instituutioiden ja verkostojen kautta.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää