Hallituksen esitys: Tiedonsaanti rikosasioista tehdyistä vi­ran­omais­pää­tök­sis­tä paranee

17.11.2022 16:12

Hallitus esittää muutoksia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Esityksellä halutaan selkeyttää yksityiselämän suojaa koskevia salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten ja median mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niitä koskevista viranomaispäätöksistä.

Esityksellä selkeytetään yksityiselämän suojaa koskevien salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa poistamalla rikosasioihin sovellettavien salassapitoperusteiden päällekkäisyyttä. Kansalaisten ja median mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niissä tehdyistä viranomaispäätöksistä lisätään rajoittamalla keskeisiin asiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa. Julkisuutta lisätään niiltä osin kuin tiedon antaminen on välttämätöntä tehdyn päätöksen perusteiden ymmärtämiseksi, eikä tietojen antaminen aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa, merkittävää haittaa tai kärsimystä ilman painavaa syytä.

Tarkoitus on, että ehdotetut lainmuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Esitys on osa laajempaa julkisuuslain ajantasaistamisen -hanketta, jonka tavoitteena on, että viranomaisten toiminnan julkisuutta koskeva lainsäädäntö olisi nykyistä toimivampaa, vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin ja edistäisi yhteiskunnan avoimuutta. Uudistuksen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan ensi hallituskaudella.

Lisätietoja julkisuuslain ajantasaistamisen hankkeesta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää