Tilastokeskus: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät kasvoivat vuonna 2021 edellisvuodesta

26.10.2022 10:25

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 toimintansa aloitti 42 000 yritystä. Toimintansa puolestaan lopetti 28 300 yritystä. Aloittaneita yrityksiä oli 6 % ja lopettaneita yrityksiä 12 % enemmän kuin vuonna 2020. Aloittaneiden osuus koko yrityskannasta oli 9,2 % ja lopettaneiden osuus 6,2 %.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät ovat suurimmat koko ver­tai­lu­kel­poi­sen aikasarjan ajalta

Vuosina 2013–2017 aloittaneiden yritysten lukumäärä oli noin 30 000 yritystä ja sittemmin aloituksien määrä on kasvanut yli 40 000 yrityksen. Lopettaneiden yritysten määrä on pääasiassa ollut noin 20 000 ja 30 000 yrityksen välillä.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi lähes koko Suomessa

Maakunnittain tarkasteltuna Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi olivat tässä järjestyksessä ne maakunnat, joissa oli eniten aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten Pohjois-Savossa (15 %) ja kasvua oli myös kaikissa muissa maakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Etelä-Karjalaa. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa paitsi Etelä-Savossa. Eniten kasvua oli Keski-Suomessa (18 %).

Yrityskantaan nähden eniten aloittaneita oli Uudenmaan maakunnassa, jossa aloittaneiden osuus koko yrityskannasta oli 10,5 %. Myös lopettaneiden osuus oli siellä suurin, 7 %. Pienin aloittaneiden osuus yrityskannasta oli Etelä-Pohjanmaalla (6,4 %) ja lopettaneissa pienin osuus Ahvenanmaalla (4,3 %).

Väkilukuun suhtautettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, vähiten Etelä-Karjalassa. Myös lopettaneita oli eniten Uudellamaalla, vähiten Kainuussa. Keskimäärin aloittaneita yrityksiä oli 757 ja lopettaneita yrityksiä 510 kappaletta sataa tuhatta asukasta kohden.

Suomen 15 suurimmista kaupungeista edellisvuoteen verrattuna aloittaneiden yritysten lukumäärä kasvoi eniten Vaasassa (17 %) ja väheni eniten Jyväskylässä (4 %). Lopettaneiden lukumäärä kasvoi eniten Vantaalla (23 %). Lopettaneiden yritysten määrä väheni Porissa, Hämeenlinnassa ja Joensuussa. Kunnista kolmasosalla aloittaneiden yritysten määrä on laskenut ja kunnista 63 %:ssa lopettaneiden yritysten määrä on kasvanut.

Eniten aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialalla

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2021 eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Tällä toimialalla aloitti 7 200 yritystä, jossa kasvua oli 4 % vuoden takaisesta. Eniten yrityksiä myös lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 4 700 yritystä. Luvussa on 17 %:n verran lisäystä vuoden takaisesta.

Suhteellisesti eniten aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi toimialoilla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Kuljetus- ja varastointi -toimialalla sekä lopettaneiden että aloittaneiden yritysten määrä väheni. Terveys- ja sosiaalipalvelut -toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni. Kaikilla muilla suurilla toimialoilla sekä aloittaneiden että lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi.

Yrityskantaan verrattuna suhteellisesti eniten aloittaneita yrityksiä oli koulutuksen toimialalla. Toimialan yrityksistä 14 % aloitti toimintansa vuonna 2021. Vastaavasti yrityskantaan suhtautettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla: 8 % toimialan yrityksistä lopetti vuonna 2021.

Aloittaneista yrityksistä 43 % osakeyhtiöitä

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2021 toimintansa aloittaneista yrityksistä 54 %, eli 22 600 yritystä, oli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja osakeyhtiöitä 43 %, eli 17 900 yritystä. Toimintansa lopetti 15 100 luonnollista henkilöä ja 10 700 osakeyhtiötä. Vastaavat prosenttiosuudet kaikista lopettaneista olivat 53 % ja 38 %.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää