Tilastokeskus: Avoimia työpaikkoja vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten

16.11.2022 14:07

Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 59 000, kun vuotta aiemmin määrä oli 62 400. Tiedot kuvaavat syyskuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Pääkohdat

  • Kolmannella vuosineljänneksellä avoimet työpaikat vähenivät hieman vuodentakaiseen verrattuna Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen (pl. Helsinki-Uusimaa) suuralueilla.
  • Avoimien työpaikkojen lukumäärän toimialakohtaiset muutokset olivat vähäisiä, mutta avointen työpaikkojen lukumäärä väheni hieman esimerkiksi toimialaryhmässä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta.
  • Työnantajien kokemia rekrytointivaikeuksia oli erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Avoimien työpaikkojen ominaisuudet

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 45 100 eli 76 % oli yksityisten yritysten omistamissa toimipaikoissa. Avoimet työpaikat vähenivät hieman yksityisellä sektorilla vuodentakaiseen verrattuna. Avoimien työpaikkojen määrä väheni Länsi-Suomessa (-3 200) sekä Etelä-Suomessa (-1 900) ja kasvoi tai pysyi likimain ennallaan muilla suuralueilla. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna muutokset vuodentakaiseen olivat vähäisiä, mutta avoimet työpaikat vähenivät hieman esimerkiksi toimialaryhmässä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta.

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 22 %, joka on kuusi prosenttiyksikköä pienempi osuus kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 17 %, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 18 %.

Avoimista työpaikoista 64 % oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 67 %. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden toimipaikoissa lähihoitajien ja sairaanhoitajien tehtäviin.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää