Tilastokeskus: Kivihiilen kulutus kasvoi 8 % vuoden 2022 tammi–syyskuussa

31.10.2022 09:36

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi vuoden 2022 tammi–syyskuussa 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena yhteensä 1 277 tuhatta tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 33 petajoulea. Tammi–syyskuussa kivihiiltä kului 55 % vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Pääkohdat

  • Vuoden 2022 tammi–syyskuussa kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena 1 277 tuhatta tonnia eli 8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kasvusta huolimatta kivihiilen kulutuksen trendi on ollut pitkään laskeva ja kivihiiltä käyttävien laitosten lukumäärä on jatkuvasti laskenut.
  • Kivihiilen kulutus nousi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7 % ja toisella neljänneksellä 26 % edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä kulutus sen sijaan laski 7 %.
  • Kivihiilen kulutus kasvoi vuoden 2022 tammi–syyskuussa päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa.
  • Kivihiilivarastot olivat syyskuun 2022 lopussa 1 020 tuhatta tonnia eli 35 % pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Kivihiilen kulutus kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä puolikkaalla, mutta laski kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2022 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä kivihiilen kulutus kasvoi, 7 ja 26 % edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä kivihiilen kulutus sen sijaan laski 7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiilen kulutus kasvoi eniten huhti- ja toukokuussa, 33 ja 39 %. Kivihiilen kulutus kasvoi vuoden 2022 tammi–syyskuussa päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on omalta osaltaan vaikuttanut energiamarkkinoihin ja johtanut energian hintojen nousuun. Hintasuhteiden muutokset polttoaine- ja sähkömarkkinoilla sekä päästöoikeuden hinta vaikuttivat myös kivihiilen kysyntään. Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti myös kausittain. Osa kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Kivihiilen tuonti Venäjältä Suomeen ja muihin EU-maihin päättyi vuoden 2022 elokuussa. Päätös sisältyy EU:n viidenteen Venäjään kohdistuvaan pakotepakettiin.

Kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi pitkällä aikavälillä. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029.

Kivihiilivarastot olivat syyskuun lopussa 1 020 tuhatta tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 35 % pienemmät. Syyskuun lopussa varastot olivat 4 % pienemmät kuin elokuun lopussa.

Vuonna 2021 kivihiiltä kului 1 839 tuhatta tonnia.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää