Tilastokeskus: Köyhyys- tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä 14,3 % ko­ti­ta­lous­väes­tös­tä vuonna 2020

03.11.2022 08:39

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 777 000 henkilöä eli 14,3 % kotitalousväestöstä. Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen tai vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta. Tilastointia on uudistettu EU:n tilastojärjestelmän mukaisesti.

Pääkohdat

  • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 14,3 % kotitalousväestöstä vuonna 2020.
  • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia oli suhteellisesti eniten 18–24-vuotiaiden keskuudessa.
  • Naisten riski oli yleisempää sekä 18–24-vuotiaiden että yli 64-vuotiaiden keskuudessa, miesten riski puolestaan muissa ikäryhmissä.

Suurin osa köyhyys- tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä olevista henkilöistä oli ainoastaan pienituloisia

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin riittää, että yksikin riskeistä toteutuu, mutta ne voivat olla myös yhtäaikaisia. Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista henkilöistä oli ainoastaan pienituloisia, 414 000 henkilöä eli 7,6 % kotitalousväestöstä. Ainoastaan vajaatyöllisiä oli 143 000 henkilöä eli 2,6 %, ja samanaikaisesti pienituloisia ja vajaatyöllisiä 162 000 henkilöä eli 3,0 % kotitalousväestöstä. Vain pieni osa, noin 1 % kotitalousväestöstä kuului kotitalouteen, jossa esiintyi vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli vuonna 2020 kaikista kotitalousväestöön kuuluvista miehistä 14,1 % ja naisista 14,3 %. Iän mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriski oli yleisintä nuorilla 18–24-vuotiailla henkilöillä. Heistä 30,3 % oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Vanhimmista, 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 18,6 %. Muissa aikuisikäryhmissä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden osuudet olivat 10–14 prosentin välillä. Alle 18-vuotiaista lapsista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 13,1 % vuonna 2020.

Ikäryhmittäin sukupuolten välillä oli selviä eroja köyhyys- tai syrjäytymisriskissä verrattuna koko kotitalousväestöön. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien naisten osuudet olivat suuremmat kuin miesten osuudet 18–24-vuotiaiden ja toisaalta vanhimpien 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Sitä vastoin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien miesten osuudet olivat suuremmat muissa aikuisikäryhmissä.

Vuonna 2020 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden lukumäärä pieneni 10,3 % edellisvuodesta. Muutokseen vaikutti merkittävimmin samanaikaisesti pienituloisiin ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden määrän pieneneminen.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää