Tilastokeskus: Ryöstöstä epäiltyjen alle 15-vuotiaiden määrä kasvoi lähes 140 %

26.05.2023 08:13

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 selvitettyihin ryöstöihin epäiltyjä oli 2 200, mikä on 16,9 % edellisvuotta enemmän. Epäillyistä hieman alle 2 000 oli miehiä. Selvitettyihin pahoinpitelyihin epäiltyjä oli 24 700, mikä on 1,1 % edellisvuotta enemmän.

Pääkohdat

  • Selvitettyihin ryöstöihin epäiltyjen alle 15-vuotiaiden määrä kasvoi 136 %.
  • Alle 15-vuotiaita ryöstöstä epäiltyjä oli 269 ja heistä 252 oli poikia.
  • Alle 15-vuotiaiden tekemien ryöstöjen uhri oli useimmiten 12–14-vuotias poika.

Alaikäisten osuus ryöstörikoksiin epäillyistä kasvanut

Vuonna 2022 selvitettyihin ryöstörikoksiin epäillyistä runsaat 12 % oli alle 15-vuotiaita. Alle 15-vuotiaita epäiltyjä selvitettyihin ryöstöihin epäiltyjä oli 270, kun näihin rikoksiin epäiltyjä oli yhteensä 2 200. Alle 15-vuotiaiden osuus ryöstöihin epäillyistä on ollut tällä tasolla viimeksi vuonna 2001. Ryöstöihin epäillyt ovat tyypillisestikin nuoria, sillä 15–17-vuotiaiden epäiltyjen osuus oli vajaat 20 % ja 18–20-vuotiaiden osuus vajaa 19 %.

Vuonna 2022 selvitettyihin pahoinpitelyihin epäillyistä vajaat 11 % oli alle 15-vuotiaita. Vuonna 2018 osuus oli alle 6 %. Alle 15-vuotiaita epäiltyjä oli 2 700, kun heitä edellisvuonna oli 2 200.

Alaikäisten tekemien rikosten käsittelyn kesto pidentynyt

Alaikäisten, alle 18-vuotiaiden, tekemiksi epäiltyjen rikoslakirikosten käsittelyn keston mediaani oli 79 päivää vuonna 2022. Vuonna 2016 käsittelyn keston mediaani oli 30 päivää. Alaikäisten tekemiksi epäiltyjen pahoinpitelyjen käsittelyn kesto oli 105 päivää vuonna 2022. Korkeimmillaan käsittelyn kesto oli 122 päivää vuonna 2020.

Yleisesti rikoslakirikosten käsittelyn keston mediaani on noussut vuoden 2016 26 päivästä 83 päivään vuonna 2022. Pahoinpitelyjen käsittelyn kesto oli 147 päivää.

Käsittelyn kesto on laskettu tallennuspäivän ja kuittauspäivän erotuksena kuittausvuoden mukaan. Tämä ei vastaa suoraan esitutkinnan kestoa, sillä esitutkinta ei ala heti kun asia tallennetaan PATJA-järjestelmään. Poliisin määräämien sakkorangaistusten vastustustapauksissa poliisi ei aloita esitutkintaa ennen 30 päivän maksuajan päättymistä. Sakkolain muutos vuonna 2016 näkyy käsittelyn keston kasvuna.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää