Tilastokeskus: Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­me­not kääntyivät kasvuun vuonna 2020

26.10.2022 10:35

Tilastokeskuksen mukaan ympäristönsuojelumenot kääntyivät takaisin kasvuun vuoden tauon jälkeen vuonna 2020 ja ne ovat kasvaneet vajaa 4 % edellisvuodesta. Pääosin vuoden 2020 kasvu tapahtui julkisella sektorilla. Tilasto kattaa julkisen sektorin, kotitaloudet, kaivostoiminnan, teollisuuden sekä energia-, vesi- ja jätehuollon.

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­me­not kasvoivat erityisesti julkisen sektorin lisäyksien ansiosta

Suomen julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat vuonna 2020 noin 26 % edellisvuodesta. Lisäksi ympäristönsuojelua edistävät tulonsiirrot kasvoivat noin 15 %. Yritysten ympäristönsuojelumenot pysyivät edeltävän vuoden tasolla.  Yritysten osuus kaikista ympäristönsuojelumenoista on yli puolet. Yritysten rooli on kuitenkin pienentynyt ja julkisen sektorin osuus ympäristösuojelumenoista on kasvanut. Kasvua selittää erityisesti valtion lisääntyneet luonnonsuojelualueiden hankinnat ja eräiden luonnonsuojelumenojen lisäykset ympäristöministeriön hallinnonalalla. Julkisen sektorin kasvaneet ympäristönsuojelumenot selittävät suuren osan vuonna 2020 tapahtuneesta kokonaiskasvusta.

Eniten ympäristönsuojelumenoja oli päätoimisilla ympäristönsuojelupalveluiden tuottajilla, jotka käyttivät vuonna 2020 yhteensä 2 237 miljoonaa euroa ympäristönsuojeluun. Näistä investointeja oli 258 miljoonaa euroa. Teollisuuden toimialoista eniten ympäristönsuojelumenoja oli paperiteollisuudessa, jonka 90 miljoonan euron investoinnit olivat 18 % kaikista ympäristönsuojeluinvestoinneista.

Jätevesihuolto ja jätehuolto yleisimmät ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­toi­men­pi­teet

Suurin osa ympäristönsuojelumenoista kohdistuivat jäteveden ja jätteiden käsittelyyn, jotka usein hankitaan ostopalveluina, jolloin menot kohdistuvat jätevesi- ja jätehuollon toimialoille. Jätevesi- ja jätehuollossa toimivat yritykset luetaan päätoimisten ympäristönsuojelupalveluiden tuottajien sektoriin. 

Ulkoilman- ja ilmastosuojeluun panostettiin erityisesti teollisuudessa ja energiahuollossa. Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kohdistuivat muuhun ympäristönsuojeluun, kuten maaperän- ja pintavedensuojeluun tai luonnon monimuotoisuudensuojeluun.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää