Toi­mia­la­ra­port­ti: Metallien kaivostuotanto kasvanut viimeiset kymmenen vuotta Suomessa, tuontia silti tarvitaan

27.10.2022 08:33

Vuonna 2021 Suomessa toimi yhdeksän metallimalmikaivosta ja 26 teollisuusmineraalikaivosta, ja metallimalmia ja teollisuusmineraalia louhittiin yhteensä 47,9 miljoonaa tonnia. Malminetsintä on kaivostoiminnan ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon edellytys, ja siihen investoitiin 68,5 miljoonaa euroa vuonna 2021, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisemassa kaivosalan toimialaraportissa.

Useiden metallien kotimainen kaivostuotanto on moninkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Silti rikasteiden tuotanto ei riitä kattamaan kotimaista kysyntää. Metallinjalostajat toimivatkin suurelta osin tuontirikasteiden varassa. Vuonna 2021 metallimalmirikasteita tuotiin Suomeen yhteensä 5 miljoonaa tonnia ja niitä vietiin maasta noin 0,3 miljoonaa tonnia.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää yhteiskunnan siirtymistä tehokkaampaan ja vähäpäästöisempään energian tuotantoon. Energiatehokkuus ja kiertotalous vauhdittavat vihreää siirtymää ja luovat onnistuessaan kilpailuetua yrityksille. Uudet teknologiat vaativat raaka-aineita. 

Uusien kaivoshankkeiden ja kaivoslain uudistamisen myötä keskustelu kaivostoiminnan yhteiskunnalle aiheuttamista hyödyistä ja haitoista on lisääntynyt. Uudet kaivokset ja suunnitteilla olevat kaivoshankkeet Suomessa ovat mittaluokaltaan isoja ja herättävät alueellisesti monen suuntaista keskustelua. 

”Toimialalla on tahtoa muuttaa toimintatapojaan. Kaivannaisjätteet ovat 75 prosenttia kaikesta suomalaisesta jätevirrasta, 90 miljoonaa tonnia vuosittain. Näiden tehokkaampi hyödyntäminen hillitsee merkittävästi neitseellisten luonnonvarojen kulutusta. TEM on perustanut kaivannaisjätteen hyödyntämistä vauhdittavan koordinaatioryhmän. Toisen kaivannaisjäte on toisen raaka-aine”, kertoo toimialapäällikkö Heino Vasara

Euroopan tasolla mineraalien hintaa useammin keskusteluun on noussut raaka-aineiden saatavuus ja omavaraisuus. Vihreän siirtymän kannalta kriittisissä mineraaleissa Eurooppa on riippuvainen kolmansista maista. Viimeaikaiset kriisit ja niiden luoma epävarmuus ovat tuoneet esille omavaraisuuden merkityksen sekä toimitusketjujen monipuolistamisen tarpeen. EU:ssa on esimerkiksi ryhdytty aktiivisesti kehittämään eurooppalaista akkuarvoketjua.

Kaivosalan toimialaraportin valmistelusta ovat vastanneet TEM:n Toimialapalvelu ja GTK. Toimialapalvelu on TEM:n asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää