Toi­mia­la­ra­port­ti: Toi­min­taym­pä­ris­tön ja ku­lut­ta­ja­tar­pei­den muutokset vauhdittavat elintarvikealan uudistumista

30.11.2023 09:57

Elintarvikealan yritykset ovat kasvuhakuisia ja hakevat uudistumista monin tavoin. Kasvu kotimaan markkinoilla on vähäistä. Inflaatio on nakertanut kuluttajien ostovoimaa ja näkyy hintatietoisuutena. Vienti korostuu ruokajärjestelmän yhtenä kasvumahdollisuutena. Kilpailutilannetta on kiristänyt myös tuonnin kasvu.

Tiedot perustuvat Uudistuva elintarvikeala -toimialaraporttiin ja elintarvikealan valmistusta koskevaan pk-yritysbarometriin, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 29.11.2023

Elintarviketeollisuuden liikevaihto vuonna 2022 oli 13,3 miljardia euroa, mikä merkitsi noin 13 prosentin kasvua. Liikevaihdon kasvu johtui pitkälti hintojen noususta, sillä tuotannon volyymi on laskenut viime vuosina. Suomesta vietiin elintarvikkeita ulkomaille noin 2,3 miljardin euron arvosta viime vuonna. Elintarviketuonnin arvo oli noin 5,9 miljardia euroa.

Syksyn pk-yritysbarometrin vastanneiden elintarvikealan pk-yritysten suhdanneodotukset olivat koko maata ja vertailutoimialoja positiivisemmat. Toimialan suhdanneodotukset ovat kuitenkin heikentyneet viime vuodesta, kuten myös yritysten kasvuhakuisuus. Yli puolet tutkimukseen vastanneista elintarvikealan pk-yrityksistä hakee kuitenkin voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvua.

Alan liiketoiminnan kehittämistä jarruttaa edelleen korkeaksi koettu kustannustaso sekä yleinen suhdannetilanne. Tuotantokustannusten kallistuminen on myös heikentänyt yritysten kannattavuutta. Elintarvikeyritykset kokivat eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. 

Ku­lut­ta­ja­tar­pei­den ennakointi ohjaa tuotetarjonnan kehittämistä

Ruoka-alan kehitykseen vaikuttavat monet tekijät kuten geopoliittinen tilanne, talouskehitys, ruoan ja sen tuotantopanosten hintakehitys sekä kilpailutilanne. Lisäksi uusien teknologioiden kehittyminen sekä kuluttajatrendit muuttavat ruoan tuotanto-, jakelu- ja kulutustapoja sekä suhtautumista ruokaan.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan luovaa ja systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusiin sovellutuksiin. Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat olleet viime vuosina noin 60 miljoonaa euroa. 

Pk- yritysbarometrin perusteella alan pk-yrityksistä vain noin joka neljäs yritys ilmoitti harjoittavansa olennaisesti uutta synnyttävää T&K-toimintaa. Yritykset hyödyntävät myös vaatimattomasti julkista tukea T&K-toiminnassaan. 

Elintarviketeollisuus on vakaa työllistäjä talouden eri tilanteissa. Elintarviketeollisuudessa työskentelee yli 34 600 henkilöä kokoaikaisesti noin 2 600 yrityksessä eri puolella Suomea. Uuden tilastoyksikön käyttö tilastoinnissa on lisännyt elintarvikeyritysten lukumäärää ja alan mikroyritysvaltaisuutta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Yrittäjät sekä Finnvera Oyj teettävät Taloustutkimuksella pk-yritysbarometrin, johon toimialakohtaiset pk-barometrit perustuvat. Kyselyyn kesä-heinäkuussa 2023 vastasi 116 elintarvikealan pk-yritystä.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää