Terhi Maijala
Kuva: Atelier Nyblin

Toisiaan seuraavat kriisit ovat kurittaneet yrityksiä, konkurssimäärät ovat nousussa

26.04.2023 13:17

HYVÄ TIETÄÄ | Konkurssiasiamies Terhi Maijalan mukaan pandemiaa seurannut sota, energiakriisi sekä hintojen ja korkojen nousu ovat koetelleet yritysten kykyä selviytyä velvoitteistaan, ja tämä näkyy nyt konkurssi- ja yrityssaneeraushakemusten määrissä.

Millainen on vuoden alku ollut konkurssien osalta?

Seuraamme Konkurssiasiamiehen toimistossa aktiivisesti konkurssi- ja yrityssaneeraushakemusten sekä alkaneiden saneerausmenettelyiden määriä ja kulkua. Tammi–maaliskuussa 2023 asetettiin konkurssiin 687 yritystä, mikä on 31,4 prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (523 kpl). Kasvuprosentin suuruuteen vaikuttaa kuitenkin viime vuoden alun tavallista alhaisempi konkurssimäärä. Koronapandemian perään rysähtänyt energiakriisi, sota Euroopassa, raaka-aineiden, komponenttien ja hyödykkeiden hintojen ja sittemmin myös korkojen nousu ovat yhtälö, jossa yritysten kyky selviytyä velvoitteistaan ja menestyä liiketoiminnassaan joutuvat koetukselle.

Konkurssiaaltoa ennakoitiin koronakriisissä, mutta se pystyttiin muun muassa valtion tukitoimin estämään. Toisiaan seuraavista kriiseistä huolimatta yritykset eivät onneksi vieläkään ole joutuneet aallon viemäksi. Viime syksystä alkaen konkurssimäärät ovat kuitenkin olleet nousussa.

Myös yri­tys­sa­nee­raus­ten määrissä on nousua

Alkuvuonna myös yrityssaneerausmäärissä näyttää tapahtuneen kasvua pitkän tasaisesti laskevan trendin jälkeen. Tammi–maaliskuussa 2023 aloitettiin 70 yrityssaneerausta, mikä on 62,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (46 kpl). Saneerausten volyymi on kuitenkin niin pieni, että johtopäätösten tekemisessä on syytä olla varovainen.

Heinäkuussa 2022 voimaan tulleessa yrityssaneerauslain uudistuksessa tavoitteena oli kannustaa yrityksiä hakeutumaan saneerausmenettelyyn riittävän aikaisessa vaiheessa, jolloin saneerauksen onnistumistodennäköisyys paranee. Uudistuneeseen sääntelyyn sisältyy myös varhainen saneerausmenettely, jolla ei ainakaan välittömästi sen voimaan tultua ole ollut merkittäviä vaikutuksia. Varhaisia saneerausmenettelyitä on pantu vireille marginaalisessa määrin.

KAM kvartaalitiedote

Kirjoittaja Juristikirjeen toimitus

Juristikirje

Juristikirje tarjoaa joka toinen keskiviikko asiantuntijahaastatteluja sekä juttuja juridiikan ilmiöistä ja ihmisistä. Juristikirje tuntee suomalaisen juristin!

Aiheeseen liittyvää