Toista kertaa käynnistyvä Hankinta-Suomen men­to­roin­tioh­jel­ma vahvistaa osaamista julkisista hankinnoista

25.09.2023 07:01

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja HAUS-kehittämiskeskus toteuttavat julkisten hankintojen osaamista edistävän mentorointiohjelman osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Ohjelmaan on hyväksytty 21 mentoria ja 62 aktoria julkishallinnon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin julkisten hankintojen ammattilaisista.

Julkisten hankintojen mentoriohjelma käynnistyi aiemminmentorien valmennuksella, ja kaikkien osallistujien yhteinen aloitustilaisuus järjestetään 22.9.2023 Helsingissä. Valmennusohjelma päättyy keväällä 2024. Julkisten hankintojen kokemusta kartuttaneet mentorit tukevat ja sparraavat aktoreita, joille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa omaa ammatillista osaamista ja verkostoja.

”Ohjelmaan saatiin hienosti mukaan monipuolinen osallistujajoukko kattaen niin hyvinvointialueet, kuntasektori, valtion virastot, seurakunnat, julkisomisteiset osakeyhtiöt, yksityinen sekä järjestösektori sekä koulutusorganisaatiot. Tämä kuvastaa hyvin, miten laaja joukko ihmisiä työskentelee julkisten hankintojen parissa”, kertoo Hankinta-Suomen ohjelmapäällikkö Maria Röykkä.

”Monipuolinen osallistujajoukko mahdollistaa tiedon jakamisen hyvin erityyppisten organisaatioiden välillä, mikä on tärkeää osaamisen ja ymmärryksen kasvattamiseksi. Se on myös yksi mentorointiohjelman tavoitteista”, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Niina Ruuskanen.

Mentorointiohjelman tavoitteena on jakaa hankintaosaamista, siirtää hiljaista tietoa, lisätä yhteistyötä sekä verkostoitua yli organisaatiorajojen. Valmennus myös tukee osallistujien ammatillista kasvua.

”Erityisen hienoa on, että myös oman työn ohella hankintoja tekevät ovat tunnistaneet hankintaosaamisen kehittämisen merkityksen ja ovat löytäneet mentorointiohjelman”, sanoo yliopettaja Marika Tuomela-Pyykkönen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Mentorointiohjelma on osa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin liittyvää osaamista.

Lähde ja lisätietoja Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmasta: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää