Toukokuussa 2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

27.04.2023 15:30

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan toukokuussa 2023.

Toukokuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 813/2023, joka on julkaistu 26.4.2023.

 • Oikeudenkäymiskaari on muutettu L:lla 143/2023.
 • Arvonlisäverolaki on muutettu L:lla 310/2023.
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön on muutettu L:lla 311/2023.
 • L oma-aloittesten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 312/2023.
 • L eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta on muutettu L:lla 313/2023.
 • Elintarvikemarkkinalaki on muutettu L:lla 337/2023.
 • Uusi laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä 342/2023.
 • L rajat ylittävästä terveydenhuollosta on muutettu L:lla 346/2023.
 • Tuomioistuinmaksulaki on muutettu L:lla 347/2023.
 • VNA rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista on muutettu VNA:lla 356/2023.
 • Hallintolaki on muutettu L:lla 487/2023.
 • L julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta on muutettu L:lla 488/2023.
 • L digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on muutettu L:lla 489/2023.
 • L henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä on muutettu L:lla 490/2023.
 • Maakaari on muutettu L:lla 491/2023.
 • L Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä on muutettu L:lla 503/2023.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 504/2023.
 • Uusi VNA vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023–2035 myönnettävästä valtionavustuksesta 625/2023.
 • VNA liikunnan edistämisestä on muutettu VNA:lla 627/2023.
 • Uusi VNA Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylimääräisten kustannusten korvaamisesta 638/2023.
 • SosTMA opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä on korvattu SosTMA:lla 642/2023.
 • Uusi TPA polttoaineen laadunvalvonnan hoitamisesta Ahvenanmaalla 650/2023.
 • MtMA elintarvikehygieniasta on muutettu MtMA:lla 746/2023.
 • PlMA sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista on muutettu PlMA:lla 747/2023.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PlMA:lla 750/2023.
 • UMA ulkoministeriön työjärjestyksestä on muutettu UMA:lla 813/2023.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää