Tuo­miois­tui­mil­le laajemmat mahdollisuudet kohtuullistaa oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­kor­vauk­sia riita-asioissa

02.02.2023 15:10

Riita-asioissa aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva lainsäädäntö uudistuu toukokuussa 2023. Tavoitteena on pienentää oikeudenkäyntikuluriskiä ja parantaa oikeuden saatavuutta riita-asioissa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 3.2.2023.

Tuomioistuimet voivat jatkossa nykyistä useammin kohtuullistaa omasta aloitteestaan oikeudenkäyntikuluja, jotka riita-asian häviäjä velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäynnin voittajalle. Tämän uskotaan pienentävän oikeudenkäyntiin liittyvää taloudellista riskiä ja helpottavan häviäjän asemaa.

Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa, jossa on asetettu tavoitteeksi oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Korkeat oikeudenkäyntikulut voivat vaikuttaa etenkin yksityishenkilöiden ja pienten yritysten halukkuuteen viedä riitansa tuomioistuimeen. 

Lakimuutoksen hyväksyessään eduskunta edellytti, että oikeuden saatavuuden parantamiseksi hallitus ryhtyy pikaisesti uusiin toimiin riita-asian oikeudenkäynneistä aiheutuvien kustannusten ja oikeudenkäyntikynnyksen alentamiseksi. Lisäksi hallituksen on selvitettävä, miten voidaan tukea riita-asian asianosaisten taloudellisia mahdollisuuksia vastata oikeudenkäynnistä aiheutuvista kustannuksista.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää