Työ­elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiöi­den tytäryhteisöinä olevien asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuutta vieraan pääoman käyttöön jatketaan

25.11.2022 07:04

Työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöinä olevien asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuutta vieraan pääoman käyttöön jatketaan viidellä vuodella. Lisäksi täsmennetään vakuutus- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiökokoussäännöksiä liittyen etäkokouksiin ja tehdään lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annettuun lakiin tekninen korjaus.

Työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöinä oleville asunto-osakeyhtiöille on sallittu vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyisen lain voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2027 loppuun. Muutoksella tavoitellaan vuokra-asuntotuotannon lisäämistä. 

Osakeyhtiölain muutoksilla 11.7.2022 helpotettiin etäosallistumista osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja mahdollistettiin kokonaan etänä järjestettävät yhtiökokoukset. Nyt tehtävillä muutoksilla saadaan etäkokousmenettely samanlaiseksi myös vakuutus- ja työeläkevakuutusyhtiöissä.

Etäkokouksia sekä lisäeläkesäätiöitä ja lisäeläkekassoja koskevat lait tulevat voimaan 1.12.2022. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskeva laki tulee voimaan 1.1.2023.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää