Työikäiset hy­vin­voin­tia­lu­eel­la -tarkistuslista auttaa hy­vin­voin­tia­luei­ta ottamaan huomioon työikäiset ja työkyvyn

03.03.2023 10:39

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Työikäiset hyvinvointialueilla 1.0 -tarkistuslistan, jota on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa. Listan tavoitteena on auttaa työikäisten palveluiden yhteensovittamisessa ja yhteistyön parantamisessa työkyvyn tuen toimijoiden kesken hyvinvointialueiden koordinoimana.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) vastuuttaa hyvinvointialueet sovittamaan tarjolla olevat palvelut kokonaisuuksiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman tarkistuslistan tavoitteena on auttaa hyvinvointialueita työikäisten palveluiden yhteensovittamisessa työkyvyn tuen toimijoiden kesken. Lisäksi tarkistuslista auttaa hyvinvointialueita huomioimaan Valtioneuvoston linjaukset työterveyshuollosta.

Työikäisen väestönosan merkitys hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitämisessä on olennainen.   Työikäisten suhteellisen osuuden väheneminen ja työkyvyn heikkeneminen johtavat verotulojen vähenemiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvamiseen aiheuttaen haastavan tilanteen. Työikäisen väestön työ- ja toimintakyvyn turvaaminen on keskeinen tekijä haasteen ratkaisemisen kannalta. 

Hyvinvointialueiden rooli työ- ja toimintakyvyn edistämisessä ja tukemisessa on merkittävä. Hyvinvointialueilla on mahdollisuus vaikuttaa palvelustrategian, yhteistyön edistämisen, palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen, organisaatiorakenteiden, verkostojen sekä toimintamallien hyödyntämisen avulla työ- ja toimintakykyyn.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää