Työryhmä laatii tilannekuvaa energiakriisin vaikutuksista eri toimialojen ja yritysten toi­min­tae­del­ly­tyk­siin

24.10.2022 14:44

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut energiakriisin, joka vaikuttaa yksittäisten ihmisten lisäksi myös eri toimialojen ja yksittäisten yritysten toimintaan. Varautumisen ministeriryhmä esittää, että työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän laatimaan tilannekuvan yritysten muuttuneesta toimintaympäristöstä.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman työryhmän tavoitteena on laatia tilannekuva energiakriisin aiheuttamista muutoksista yritysten toimintaympäristöön. Tilannekuvassa otetaan huomioon eri toimialojen erityispiirteet.

Työryhmän tehtävänä on arvioida muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksia eri toimialoihin sekä erityisesti sitä, miten energian hinnannousu vaikuttaa yritysten kannattavuuteen, rahoitustilanteeseen ja kykyyn selvitä tilanteesta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Sähkön hinta vaikuttaa lähes kaikkien yritysten toimintaan ja kannattavuuteen

”Yritysten tai eri toimialojen tilanteesta ei ole vielä koottu selkeää kokonaiskuvaa. Energian hintojen kehitystä on myös haastavaa ennakoida. Muuttuvassa toimintaympäristössä tilannekuvan täsmentäminen on tarpeellista yleisen varautumisen ja talouden kokonaiskuvan ylläpitämiseksi”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Yrityksillä on tärkeä rooli myös sähkön kysyntäjoustossa. Kysyntäjousto on yrityksille potentiaalisesti merkittävä keino vaikuttaa energiakustannuksiin, mutta sillä on tärkeä rooli myös sähköjärjestelmän turvaamisessa tilanteissa, joissa sähköstä on pulaa.

Työryhmän toiminta käynnistyy heti

Työryhmä asetetaan ajalle 20.10.–11.11.2022. Työryhmän puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Sampsa Nissinen (TEM) ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Ilona Lundström (TEM).

Ryhmän jäseninä ovat johtava asiantuntija Anita Silanterä (TEM), johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen (valtiovarainministeriö), johtava asiantuntija Juha Tervonen (liikenne- ja viestintäministeriö), neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm (maa- ja metsätalousministeriö), lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja (ympäristöministeriö), johtaja Mika Maliranta (Labore) ja professori Otto Toivanen (Aalto-yliopisto).

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää