Työryhmän ehdotus val­tion­hal­lin­non vies­tin­tä­suo­si­tuk­sek­si on julkaistu

09.06.2023 11:04

Valtionhallinnon viestintäsuosituksen päivitystä käsittelevän työryhmän ehdotus uudeksi suositukseksi on valmistunut. Ehdotusta voi kommentoida Lausuntopalvelussa 28.6.2023 saakka.

Edellinen valtionhallinnon viestintäsuositus on vuodelta 2016. Viestinnän toimintaympäristön nopea muutos ja viime vuosien kriiseistä kerätyt kokemukset ovat antaneet aiheen päivittää vanhaa suositusta.

Työn laajuudessa on otettu huomioon, että julkisuuslain uudistaminen on kesken. Viestintäsuositusta on määrä tarkastella uudelleen tätä päivitystä laajemmin, kun uusi julkisuuslaki on tullut voimaan.

Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa kuvataan viestintäympäristön muutosta ja sen vaikutuksia, linjataan viestintää ohjaavia arvoja ja niiden merkitystä sekä avataan valtionhallinnon viestinnän toimintamallia. Suositus toimii perustana valtionhallinnon organisaatioiden omille viestintästrategioille ja muille viestintäohjeille, joilla suosituksessa kuvatut periaatteet viedään käytäntöön.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää