Työtapaturmien määrä väheni 18 % ensimmäisenä koronavuonna 2020

22.06.2022 16:46

Tilastokeskuksen työtapaturmatilaston ennakkotietojen mukaan työtapaturmien määrä väheni ensimmäisenä koronavuonna. Vuonna 2020 sattui yhteensä 112 200 työtapaturmaa. Se oli 18,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palkansaajien työtapaturmat vähenivät suhteellisesti enemmän kuin yrittäjien.

Palkansaajien työ­mat­ka­ta­pa­tur­mat vähenivät suhteellisesti enemmän kuin työ­paik­ka­ta­pa­tur­mat

Vuonna 2020 palkansaajille sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 86 600 työtapaturmaa työpaikalla ja 16 000 työmatkalla. Työpaikalla työtapaturmia sattui 16,1 % ja työmatkalla 31,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Palkansaajille sattuneista työtapaturmista vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johti 29 800, alle 4 päivän työkyvyttömyyteen 72 800 ja kuolemaan 25 tapausta. Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työtapaturmien määrä väheni 30,9 % ja alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden 12,6 %. Työkuolemien määrä väheni kahdeksalla.

Yrittäjille sattui 9 700 työtapaturmaa. Se oli 8,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yrittäjille (pl. maatalousyrittäjät) sattui työpaikalla 5 400 ja työmatkalla 450 työtapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä väheni 8,7 % ja työmatkatapaturmien 28,5 % edellisestä vuodesta.

Työtapaturmat vähenivät suhteellisesti eniten informaatiossa ja viestinnässä sekä rahoitus- ja va­kuu­tus­toi­min­nas­sa

Toimialoittain vertailtuna työtapaturmien määrä väheni ensimmäisenä koronavuonna suhteellisesti eniten informaatiossa ja viestinnässä (47,7 %) sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (47,4 %). Seuraavaksi eniten niiden määrä laski majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (36,8 %), koulutuksessa (33,8 %) sekä julkisessa hallinnossa (29,7 %). Toisin kuin muilla edellä mainituilla toimialoilla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työpaikkojen määrä väheni huomattavasti ensimmäisenä koronavuonna. Määrällisesti eniten työtapaturmat vähenivät hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (3 100) sekä teollisuudessa (2 900).

Suhteellisesti vähiten työtapaturmien määrä laski maa-, metsä- ja kalataloudessa (5,5 %), terveys- ja sosiaalipalveluissa (8,8 %) sekä rakentamisessa (9,4 %). Ainoastaan kaivos- ja louhostoiminnassa työtapaturmien määrä kasvoi (4,4 %).

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Aiheeseen liittyvää