Työttömiä työnhakijoita joulukuussa 260 400

27.01.2023 08:12

Työttömien työnhakijoiden määrä laski 14 900 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin joulukuussa 72 600. Kaikkiaan avoinna oli 129 500 työpaikkaa, mikä on 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 260 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 14 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 25 600 enemmän kuin edellisessä kuussa. 

Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 140 600 henkilöä, mikä on 4 100 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työllisyyskatsauksesta.

Koko maassa oli lomautettuna joulukuun lopussa 29 600 henkilöä, mikä on 4 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 23 600 henkilöä, mikä on 1 800 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Marraskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 9 700:lla.

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 86 200

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 86 200, mikä on 21 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 96 000 eli 9 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa eli yhteensä 28 100. Nuorten työttömyyksistä 61,9 prosenttia päättyi tammi-joulukuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin joulukuun aikana 72 600 eli 17 900 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 129 500 työpaikkaa, mikä on 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa 107 200 henkilöä, mikä on 3 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työt­tö­myy­sas­teen trendi 6,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 74,5 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 187 000, mikä oli saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,9 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työn­vä­li­tys­ti­las­ton ja työ­voi­ma­tut­ki­muk­sen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue myös Tilastokeskuksen tiedotteet:

Työllisiä hieman enemmän, työttömiä saman verran joulukuussa 2022 kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä enemmän ja työttömiä saman verran vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni vuonna 2022.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää