Työttömiä työnhakijoita syyskuussa 232 900

25.10.2022 08:54

Työttömien työnhakijoiden määrä laski 32 400 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin syyskuussa 89 400. Kaikkiaan avoinna oli 171 500 työpaikkaa, mikä on 1 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 232 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 32 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 6 200 vähemmän kuin edellisessä kuussa. 

Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 131 700 henkilöä, mikä on 11 500 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Koko maassa oli lomautettuna syyskuun lopussa 14 600 henkilöä, mikä on 16 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 9 400 henkilöä, mikä on 11 600 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Elokuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 200:lla.

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 89 900

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 89 900, mikä on 19 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 88 900 eli 13 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 300 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa eli yhteensä 24 100. Nuorten työttömyyksistä 61,3 prosenttia päättyi tammi–syyskuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin syyskuun aikana 89 400 eli 7 100 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan syyskuussa oli avoinna 171 500 työpaikkaa, mikä on 1 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa 113 000 henkilöä, mikä on 2 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työt­tö­myy­sas­teen trendi 7,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli syyskuussa 86 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 73,8 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 189 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia eli saman verran kuin vuotta aiemmin.

Työn­vä­li­tys­ti­las­ton ja työ­voi­ma­tut­ki­muk­sen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien neljän viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien kahden viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää