Ulosoton asia- ja velallismäärät lähes ennallaan – perintätulos parantui

06.03.2023 11:05

Ulos­o­tos­sa oli vuo­den 2022 ai­ka­na 570 000 eri ve­lal­lis­ta, mis­sä on kas­vua edel­lis­vuo­teen 1,7 pro­sent­tia. Vuon­na 2021 ulos­ot­to­ve­lal­lis­ten mää­rä las­ki edel­lis­vuo­des­ta noin puo­li­tois­ta pro­sent­tia. Ve­lal­li­sis­ta luon­nol­li­sia hen­ki­löi­tä oli 91 pro­sent­tia ja ju­ri­di­sia hen­ki­löi­tä yh­dek­sän pro­sent­tia.

Vuonna 2022 ulosottoon saapui hieman yli 2,8 miljoonaa asiaa, mikä oli käytännössä vuoden 2021 tasolla. Verot ja muut julkisoikeudelliset asiat kattoivat tästä noin 55 prosenttia ja yksityisoikeudelliset asiat noin kolmanneksen.

Perintätulos kaikkien aikojen korkein

Ulosoton perintätulos, ulosottoon maksettu rahamäärä, oli vuonna 2022 noin 1,26 miljardia euroa. Euromääräisesti perintätulos on historian korkein ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli hieman yli viisi prosenttia.

- Lähes puolet vuotuisesta perintätuloksesta kertyy toistuvaistulon, kuten palkan tai eläkkeen ulosmittauksesta, realisoinneista eli ulosmitatun omaisuuden myynneistä kertyy hieman yli kymmenen prosenttia, toteaa valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Häätöjen ja realisointien määrä palasi korona-aikaa edeltävälle tasolle

Viime vuonna vireille tulleita häätöasioita oli noin 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Myös toimitettujen häätöjen määrät kasvoivat edellisvuodesta. Osa häätöasioista ei johda häätötoimenpiteeseen vastaajan muutettua vapaaehtoisesti tai hakijan peruutettua hakemuksensa.

Vuonna 2021 toteutuneiden realisointien määrään vaikutti koronapandemia ja Ulosottolaitoksen organisaatiomuutos. Vuonna 2022 toteutuneita realisointeja oli noin 3300 kappaletta, mikä vastaa pandemiaa edeltänyttä tasoa.

- Koronapandemian aikana voimassa ollut väliaikaislainsäädäntö mahdollisti joustoa erityisesti häätötoimenpiteiden suhteen. Tämä rytmitys näkyy eri vuosien välisissä muutoksissa. Ulosmitatun omaisuuden myyntien määrä vuonna 2022 nousi noin 25 prosenttia edellisestä vuodesta, mikä oli luonnollistakin ulosoton rakenneuudistuksen voimaanpanon ja korona-ajan painettua edellisenä vuonna realisointeja lähes saman verran alaspäin, valtakunnanvouti Toukola kommentoi.

EU:n pakotteet työllistivät eri­tyis­täy­tän­töön­pa­noa – takavarikoidun omaisuuden arvo oli noin 185 miljoonaa euroa

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022 aiheutti kansainvälisiä pakotteita venäläisiä kohtaan ja tämä työllisti paljon Ulosottolaitoksen erityistäytäntöönpanoa, jonne asiat keskitettiin. Pakotteisiin liittyviä väliaikaistoimia tehtiin 71 ja takavarikkoja yhteensä 207 kappaletta. Vuoden lopussa takavarikoidun omaisuuden arvo oli noin 185 miljoonaa euroa.

- Yli 1 500 pakotevastaajan varojen jäädyttämiset työllistivät toimintayksikköä poikkeuksellisesti. Laajojen ja haastavien pakoteasioiden tehokas täytäntöönpano edellytti muun muassa tehostettua viranomaisyhteistyötä, tiivistä yhteistyötä ulosoton hakijan, ulkoministeriön kanssa ja toimintaa kansainvälisissä yhteyksissä, kertoo erityistäytäntöönpanon toimintayksikön päällikkö, johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen.

Lähde ja lisätietoja: Ulosottolaitoksen tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää