Uusi opas tarkentaa perusoikeus- ja ih­mi­soi­keus­vai­ku­tus­ten arviointia lain­val­mis­te­lus­sa

30.11.2022 11:11

Uusi opas auttaa lainvalmistelijoita perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa ja tarkentaa aiemmin marraskuussa annettua lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta.

Nyt julkaistussa oppaassa käsitellään perus- ja ihmisoikeuksien oikeusperustaa, perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja säätämisjärjestysperusteluiden välistä eroa sekä perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin prosessia, sisältöä, dokumentointia ja tietolähteitä. 

Lainvalmistelijoiden käytännön työtä helpottavat julkaisusta löytyvä tarkistuslista perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointiin sekä esimerkit siitä, miten perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia voi toteuttaa hallituksen esityksissä. Lainvalmistelun lisäksi opasta voidaan käyttää myös esimerkiksi politiikkaohjelmien sekä E-kirjeiden ja U-kirjelmien valmistelussa.

Perusoikeus- ja ih­mi­soi­keus­vai­ku­tus­ten arvioinnissa painopiste on arjen tasolla

Perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan pohdintaa siitä, miten ehdotettu säädös tai politiikkatoimi vaikuttaa konkreettisesti ihmisten ja ihmisryhmien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Vaikutusten arvioinnissa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät oikeudelliset velvoitteet tuodaan arjen tasolle ja analysoidaan, miten esityksen vaikutukset näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Opas on osa lainvalmistelun laadun kehittämistä val­tio­neu­vos­tos­sa

Opas on laadittu osana perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointien kehittämishanketta, jolla parannetaan perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia koskevaa ohjeistusta, koulutusta ja yhteistyötä. Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmatavoitteisiin. Perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin vahvistaminen on myös keskeinen osa kolmatta kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa 2020–2023, jossa kehitetään Suomen perusoikeus- ja ihmisoikeuspolitiikan rakenteita.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää