Vaali- ja puo­lue­ra­hoi­tuk­sen läpinäkyvyyttä parannetaan

11.11.2022 09:39

Vaali- ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevia säännöksiä ja käytäntöjä kehitetään siten, että jatkossa ilmoitukset antaisivat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta.

Tavoitteena on lisäksi vahvistaa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) oikeutta valvoa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia ja saada tätä varten tietoja kolmansilta osapuolilta. Muutoksia on tulossa neljään eri lakiin (vaalirahoituslaki, puoluelaki, vaalilaki ja kansalaisaloitelaki).

Vaalirahoitus- ja puoluelakeihin tulee useita muutoksia. Muun muassa kampanja-aika määritellään laissa, lainoja käsitellään vaalituen tavoin ja kampanjatilin perustamista suositellaan. Lisäksi lakia selkeytetään siten, että myös kampanjan kulut ylittävä vaalirahoitus on ilmoitettava ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle lisätään mahdollisuus saada vertailutietoja kampanjaan tukea antaneilta sekä kampanjaan palveluita ja tuotteita toimittaneilta.

Vaalilakiin tehtävän muutoksen jälkeen puolueiden ei ole pakko järjestää jäsenäänestystä asettaessaan ehdokkaita eduskuntavaaleihin. Jatkossa puolueiden säännöille annetaan suurempi painoarvo ehdokasasettelussa.

Kansalaisaloitelain muutoksella eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikäraja lasketaan 16 vuoteen.

Vaali- ja puoluelainsäädännön kehittäminen on osa kansallista demokratiaohjelmaa, joka kokoaa yhteen hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet.

Hallituksen esitys pohjautuu parlamentaarisen vaalityöryhmän tekemiin ehdotuksiin ja linjauksiin. 
Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää