Valtion ky­ber­tur­val­li­suus­joh­ta­jan virkaan seitsemän hakemusta

24.10.2022 18:40

Valtion kyberturvallisuusjohtajan virka täytetään 1.1.2023 lukien viiden vuoden määräajaksi. 

Hakuaika valtion kyberturvallisuusjohtajan virkaan päättyi 24.10.2022. Virkaa hakivat mää​räaikaan mennessä seuraavat henkilöt:

  • Juha Ilkka, yksikönpäällikkö
  • Tero Karjalainen, ylioppilas
  • Peter Marks, Software Engineer
  • Rauli Paananen, kyberturvallisuusjohtaja
  • Arto Parviainen, Security Operations Manager
  • Jani Päivärinta, amanuenssi, tuntiopettaja
  • Mikko Soikkeli, tietohallintojohtaja.

Valtion kyberturvallisuusjohtaja koordinoi ja sovittaa yhteen kansallista kyberturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumista, sekä toimii valtionjohdon neuvonantajana kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Kyberturvallisuusjohtaja toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa ja toimii tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston toimijoiden kanssa.​

Liikenne- ja viestintäministeriössä on toiminut Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaisesti määräaikainen kyberturvallisuusjohtaja 1.4.2020 alkaen. Nyt haussa ollut valtion kyberturvallisuusjohtajan virka on uusi ja pysyvä.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää