Valtioneuvosto antoi asetuksen mediatuesta

24.03.2023 07:55

Valtioneuvosto antoi 23.3.2023 asetuksen valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023.

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea kattavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä sekä monipuolista ja monimuotoista uutistoimintaa. Valtakunnallisen median lisäksi tavoitteena on varmistaa riittävä alueellisella ja paikallisella tasolla toteutuva tiedonvälitys sekä pyrkiä välttämään uutiserämaiden syntyminen. Valtionavustus kohdistuisi erityisesti paikallisille toimijoille.

Valtionavustuksella tuetaan voimakkaista toimintaympäristön muutoksista kärsineitä media-alan toimijoita. Valtionavustusta voidaan myöntää toimituksellista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja freelance-palkkioihin.

Avustusta voidaan myöntää uutismedialle, jolla on vastaava toimittaja ja itse tuotettua toimituksellista aineistoa. Asetuksessa määritellään tarkemmin, millä edellytyksillä valtionavustusta voidaan myöntää ja miten suuri avustus voi olla. Valtionavustus on kertaluontoinen ja harkinnanvarainen.

Valtion vuoden 2023 lisätalousarvioesityksessä on varattu seitsemän miljoonan euron määräraha tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemista koskevaan valtionavustukseen.

Asetus tulee voimaan 1.4.2023. Avustusta haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta, joka toimii avustuksen osalta valtionapuviranomaisena.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää