Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö kai­vos­mi­ne­raa­li­ve­ros­ta valmistui

06.02.2023 10:32

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi. Valiokunnan mietintö asiasta valmistui 3.2.2023. Mietintö on yksimielinen.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin uudesta, Suomessa louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuvasta verosta. Veromalli olisi luonteeltaan rojaltityyppinen suoritus, joka olisi mahdollisimman yksinkertainen ja kaavamainen. Veromallissa otettaisiin kuitenkin huomioon yhtäältä metallimalmien ja muiden kaivosmineraalien välinen eroavaisuus ja toisaalta metallimalmien väliset erot niiden arvoissa ja metallipitoisuuksissa.

Veron tavoitteena on ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus kaivosmineraalien käytöstä verona. Valiokunta pitää tätä verolle asetettua tavoitetta perusteltuna.

Metallimalmien vero olisi 0,6 prosenttia metallimalmin sisältämän metallin verotusarvosta. Muiden kaivosmineraalien kuin metallimalmien vero olisi 0,2 euroa tonnilta louhittua kaivosmineraalia. Esityksessä ehdotetaan, että kaivosten sijaintikuntien osuus kaivosmineraaliveron tuotosta olisi 60 prosenttia ja valtion osuus olisi 40 prosenttia.

Mietinnössään valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää toimenpidealoitteet TPA 24/2019 vp sekä TPA 133/2020 vp.

Valiokunnan mietintö VaVM 39/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi HE 281/2022 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää