Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista valmistui

22.02.2023 08:11

Valtiovarainvaliokunta sai 21.2.2023 valmiiksi mietintönsä hallituksen esityksestä sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista. Mietintö on yksimielinen.​

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki uudesta, sähköalan yritysten verovuoden 2023 voittoihin kohdistuvasta 30 prosentin suuruisesta väliaikaisesta verosta sekä fossiilisten polttoaineiden alan yritysten verovuoden 2023 voittoihin kohdistettavasta väliaikaisesta uudesta 33 prosentin suuruisesta verosta.

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön EU-asetuksen edellyttämät väliaikaiset verotukselliset toimet tavalla, joka ottaa huomioon Suomen energiamarkkinoiden erityispiirteet aiheuttamatta häiriöitä sähkömarkkinoilla ja investoinneissa ja joka kohtelee alan toimijoita mahdollisimman tasapuolisesti. Tavoitteena on myös toimien hallinnollinen toteutettavuus ottaen erityisesti huomioon EU-asetuksen edellyttämien toimien kiireellinen ja lyhytkestoinen toteutus.

Samalla esityksen tavoitteena on leikata sähköalan yritysten voittoja kertaluonteisella verolla valtiolle tilanteessa, jossa sähköala tekee merkittäviä voittoja samalla, kun sähkön hinnan nousu on johtanut kotitalouksien taloudelliseen tilanteen heikentymiseen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta korostaa, että kyse on kertaluonteisesta verosta vallitsevassa poikkeustilanteessa. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksiin kuitenkin eräitä muutoksia.

Ehdotettuun fossiilisten polttoaineiden alan yritysten väliaikaiseen veroon valiokunnalla ei ole huomautettavaa, eikä asiantuntijakuulemisissa tästä ole ollut huomautettavaa. Saadun selvityksen mukaan Suomessa ei ole tunnistettu sellaisia yrityksiä, jotka olisivat varmuudella ehdotetun fossiilisten polttoaineiden alan yritysten väliaikaisen veron piirissä.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö (VaVM 44/2022 vp).

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi HE 320/2022 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää