Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö sähkölaskujen perusteella myönnettävästä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä valmistunut

31.10.2022 07:11

Valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2022 vp) valmistui 28.10.2022. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä. Mietintö on yksimielinen.

Hallituksen esityksen mukaan verovelvollisen vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikassa 1.1.–30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä oikeuttaisi kotitalousvähennykseen siltä osin kuin se ylittäisi 2 000 euroa ja olisi enintään 6 000 euroa. Verovelvollinen saisi vähentää kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia vähennykseen oikeuttavista kustannuksista maksamastaan määrästä. 

Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen on arvioitu koskevan noin 252 000 kotitaloutta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta, ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun. Lakia sovellettaisiin vuoden 2023 verotuksessa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 27/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta HE 204/2022 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää