Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö va­rain­siir­to­ve­ro­lain muuttamisesta valmistui

27.11.2023 10:48

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä varainsiirtoverolain muuttamisesta on valmistunut. Mietintöön sisältyy neljä vastalausetta.

Mietinnössään valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Varainsiirtoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että varainsiirtoveroprosentti kiinteistöjen luovutuksesta alennettaisiin 4,0:sta 3,0:aan sekä asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden sekä muiden arvopaperien luovutuksista 2,0:sta ja 1,6:sta 1,5:een. Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistettaisiin.

Valiokunta pitää varainsiirtoverolakiin ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Verokantojen alentaminen alentaisi asuinhuoneisto- ja kiinteistökauppojen varainsiirtoverokustannusta neljänneksellä. Verokannan alennukset vähentäisivät varainsiirtoveron jarruttavaa vaikutusta muuttamiseen ja kasvattaisivat vaihdantaa asuntomarkkinoilla. Ehdotetut muutokset kaventaisivat myös eri kiinteistöjen omistusmuotojen välisiä eroja.

Vaikka varainsiirtoverovapauden poistaminen merkitseekin alle 40-vuotiaana ensiasunnon ostaville lisäkustannusta verrattuna nykytilanteeseen, voidaan verovapauden poiston katsoa parantavan myös yhdenvertaisuutta, koska ikään kytketty verovapaus asettaa eri ikäiset eri asemaan. Verokantojen alennuksen hyöty tulisi kaikille asunnon ostajille riippumatta siitä, kuinka mones asunnon osto on kyseessä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Esityksen mukaan muutettuja veroprosentteja sovellettaisiin 12.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneeseen luovutukseen. Ensiasunnon verovapaus poistuisi luovutuksista, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Valiokunnan mietintö VaVM 10/2023 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää