Van­hus­pal­ve­lu­jen laadun seuranta vahvistuu

31.10.2022 07:36

Vanhuspalvelulain uudistus muun muassa vahvistaa palvelujen laadun seurantaa. Se on osa laajempaa iäkkäiden palvelujen lainsäädäntöuudistusta ja tulee voimaan 1.1.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää syksyn aikana koulutuksia uudistuksen sisällöstä.

Yksi merkittävimmistä vanhuspalvelulain muutoksista on iäkkäiden palvelujen laadun seurannan vahvistaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on velvollisuus seurata palvelujen laatua aluksi kaksi kertaa vuodessa ja jatkossa tiheämmin. Seurannan avulla saadaan koko maan kattavaa tietoa henkilöstön riittävyydestä sekä kotihoidon laadusta. Lisäksi THL toteuttaa valtakunnallisen asiakaskyselyn joka toinen vuosi. 

Seurantatietoa hyödynnetään palvelujen hankinnassa ja valvonnassa. Seuranta mahdollistaa myös tiedon saannin palvelujen laadusta iäkkäille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Toinen merkittävä muutos on iäkkäiden sosiaalihuollon pitkäaikaisen laitoshoidon lakkauttaminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Jatkossa vaativimmat palvelut järjestetään pääasiassa ympärivuorokautisena palveluasumisena, jossa on mahdollista toteuttaa paremmin asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vastata asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Pitkäaikainen laitoshoito voidaan järjestää terveyskeskuksen vuodeosastolla, jos siihen on lääketieteelliset tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Uudistuksella tarkennetaan vanhuspalvelulain palvelusuunnitelmaa koskevaa säännöstä ja yhdenmukaistetaan terminologia sekä päätösten toimeenpanoaika sosiaalihuoltolain kanssa. Lisäksi täsmennetään sosiaalihuoltolaissa säädettyjä omatyöntekijän tehtäviä siten, että iäkkään henkilön yksilölliset tarpeet tulevat otetuiksi paremmin huomioon. 

Vanhuspalvelulaissa halutaan korostaa asumista koskevien tarpeiden ennakointia. Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee huolehtia ennakoinnista ja asumisen kehittämisestä. Myös iäkkäitä ja ikääntyviä kannustetaan omien tarpeidensa ennakointiin. Lisäksi hyvinvointia edistäviä palveluja koskevaan pykälään on lisätty säännös, jossa korostetaan mahdollisuutta järjestää ja tarjota pykälässä tarkoitetut hyvinvointia edistävät palvelut myös neuvolatoimintana.

Iäkkäiden palvelujen uudistuksessa on aiemmin parannettu sosiaalihuoltolain kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Muutokset koskevat myös muita sosiaalipalvelujen asiakasryhmiä. Myös nämä muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kaksi verkkokoulutusta, joissa käsitellään iäkkäiden palvelujen toisen vaiheen lakiuudistuksen toimeenpanoa.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää