Velallisen suojaosuuteen ehdotetaan väliaikaista korotusta

21.10.2022 12:44

Hallitus esittää ulosottolainsäädäntöön väliaikaista muutosta, jolla velallisen suojaosuutta korotetaan vuoden 2023 ajaksi. Esityksen mukaan ulosoton suojaosuutta korotetaan vuoden kokeiluna takuueläkkeen tasolle.

- Suojaosuutta korottamalla voimme lisätä velallisten käyttöön jäävien tulojen määrää. Tämä tukee velallisten ostovoimaa tässä poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa. Olemme tällä hallituskaudella tehneet paljon töitä ylivelkaantumisen torjumiseksi ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien kansalaisten ja yritysten auttamiseksi. Lisäksi oikeusministeriössä selvitetään ulosottojärjestelmän laajempaa uudistamista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Suojaosuutta on tarkoitus korottaa velallisen itsensä osalta nykyisestä 23,20 eurosta päivässä 29,52 euroon päivässä. Suojaosuus nousisi siten 885,60 euroon kuukaudessa tämänhetkisestä 696 eurosta. Velallisen elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta laskettava suojaosuus säilyy ehdotuksen mukaan nykyisellä tasolla eli 8,34 eurossa päivää kohden. 

Väliaikaisen lain säätämisen jälkeen suojaosuuteen tehdään vielä vuoden 2023 alusta oikeusministeriön asetuksella indeksitarkistus kansaneläkeindeksilain mukaisesti. Indeksitarkistuksen jälkeen suojaosuuden määrä vastaisi takuueläkkeen määrää vuonna 2023.

Suojaosuuden korotus on tarkoitus tulla voimaan heti ensi vuoden alusta ja olla voimassa vuoden loppuun.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE 216/2022 vp.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää