Velallisille myönnettäviin vapaakuukausiin muutoksia 1.5.2023 alkaen

16.03.2023 07:07

Toistuvaistulon ulosmittauksessa myönnettäviin vapaakuukausiin tulee muutoksia 1.5.2023 alkaen. Muutos koskee arviolta noin 100 000 henkilöä ja tulee ruuhkauttamaan Ulosottolaitoksen asiakaspalvelua sekä pitkittämään vapaakuukausien myöntämisen käsittelyaikaa. Ulosottolaitos pyrkii tehostamaan vapaakuukausien käsittelyä ruuhkan purkamiseksi.

Vapaakuukausia myönnetään sekä ilman pyyntöä että harkinnanvaraisena. Ilman pyyntöä viran puolesta myönnettäviä vapaakuukausia ei tarvitse erikseen hakea.

Vapaakuukausia voidaan myöntää toistuvaistulon ulosmittauksessa vasta sen jälkeen, kun ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti 12 kuukauden pituisen ajanjakson.

Hakemukset, jotka saapuvat 1.5.2023 tai sen jälkeen, käsitellään uuden lain mukaisesti.

Muutokset ilman pyyntöä myönnettäviin vapaakuukausiin

Tulorajaulosmittaukseen kuuluvat vapaakuukaudet

  • Tulorajaulosmittauksen piirissä oleville ilman pyyntöä myönnettävien vapaakuukausien määrä nousee kolmeen 12 kuukauden ajanjakson aikana aiemman kahden vapaakuukauden sijaan.
  • Tulorajaulosmittaus tarkoittaa sitä, että velallisen tulot ylittävät suojaosuuden, mutta ovat enintään kaksi kertaa suojaosuuden määrä. Suojaosuuden määrä vuonna 2023 on velallisen itsensä osalta 922,50 euroa kuukaudessa.

1/3:n ulosmittauksen kuuluvat vapaakuukaudet

  • Lakimuutoksen johdosta 1.5. lukien myös niille velallisille, joiden tuloista ulosmitataan yksi kolmasosa (1/3), myönnetään ilman pyyntöä yksi vapaakuukausi 12 kuukauden ajanjakson aikana.
  • Velallisen tuloista ulosmitataan yksi kolmasosa, jos tulot ovat suuremmat kuin kaksi kertaa, mutta enintään neljä kertaa suojaosuuden (922,50 euroa) määrä.

Muutokset hakemuksesta myönnettäviin vapaakuukausiin

Tulorajaulosmittauksen piirissä olevat velalliset voivat lisäksi saada hakemuksesta ulosottokaaressa säädetyin perustein vielä yhden vapaakuukauden 12 kuukauden ajanjakson aikana.

1/3 ulosmittauksen piirissä olevat velalliset voivat lisäksi saada hakemuksesta ulosottokaaressa säädetyin perustein kaksi vapaakuukautta 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Muilta osin vapaakuukausien myöntämiseen ei tule muutoksia.

Lähde: Ulosottolaitoksen tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää