Verkkokirjahylly

Verk­ko­kir­ja­hyl­lys­sä ja Bis­nes­kir­jas­tos­sa marraskuussa ilmestyneet uutuudet

04.12.2023 15:35

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 700 ammattikirjaa. Bisneskirjastossa on Alma Talentin kiinnostavimpia liiketoiminnan kehittämisen kirjoja.  Tutustu marraskuussa ilmestyneisiin uutuuksiin!

Osak­kee­no­mis­ta­ja­kes­kei­syys, sidosryhmät ja yh­teis­kun­ta­vas­tuu osa­keyh­tiö­oi­keu­den järjestelmässä

Airaksinen

Teos on yhtiöoikeudellinen väitöskirja, jonka aihe on yhtiöoikeuden selvästi merkittävin tämänhetkinen yksittäinen kysymys: miten yhtiön toiminnan tarkoitus pitäisi määritellä. Ympäristö- ja ilmastokriisit ovat aktivoineet keskustelun siitä, onko osakeyhtiöoikeuden tehtävä kuitenkaan palvella vain osakkeenomistajia.

Lue lisää

Hyllyssä: Yritysoikeus

Sosiaalioikeus

Tuori, Kotkas

Teos on kattava ja systemaattinen esitys sosiaalioikeuden yksittäisistä säädöksistä ja säännöksistä sekä niiden taustalla vaikuttavista oikeudenalan yleisistä opeista. Uudistetussa 6. painoksessa on otettu huomioon mm. 1.1.2023 voimaan tulleen sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta, rahoitusta, ohjausta ja valvontaa koskevaan sääntelyyn.

Lue lisää

Hyllyssä: Julkisoikeus

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2024

Nieminen (toim.)

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2024 on HR:n, luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöstön ja esimiesten tarpeisiin suunnattu tiivis käsikirja työsuhteesta. Teos on yhtäältä työsuhdeopas, jossa on selkeästi ja havainnollisesti käsitelty työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Toisaalta se on myös ajantasainen säädöskokoelma keskeisimmistä työsuhteeseen liittyvistä laeista ja asetuksista.

Lue lisää

Hylly: Työoikeus

Bis­nes­kir­jas­tos­sa ilmestyneitä

Menesty kestävästi!

Vastuullisuus johdon ja hallituksen agendalla

Kurittu, Rankinen

Kirja perkaa tärkeimmät kestävyysteemat ja niihin liittyvät velvoitteet sekä antaa raameja ja rohkaisee vastuullisuuden strategisen johtamisen matkalle. Kirja myös haastaa ja kirittää kehittämään omaa ajattelua ja tapaa toimia. Teorian lisäksi kirja tarjoaa rehellistä puhetta siitä, mitä vastuullisuuden johtaminen vaatii ja millaisiin tunteisiin ja yhteentörmäyksiinkin on syytä varautua.
Lue lisää

Arkistoon siirtyneitä

Sosiaalioikeus (2016)

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2023 (2022)

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja ja hakuteoksia. Verkkokirjahyllyssä on seuraavat hyllykokonaisuudet –TyöoikeusYritysoikeusJulkisoikeusSiviilioikeusAsuminen ja ympäristöoikeusPerhe- ja perintöoikeusRikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, TaloushallintoVerotus ja Esihenkilötyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta. Verkkokirjahyllystä löytyy myös Päivittyvät hakuteokset -hyllykokonaisuus. Voit valita käyttöösi yhden hyllyn tai useiden hyllyjen yhdistelmän. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää