Verkkokirjahylly

Verk­ko­kir­ja­hyl­lys­sä ja Bis­nes­kir­jas­tos­sa tammikuussa ja helmikuussa ilmestyneet uutuudet

06.03.2023 16:42

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 600 ammattikirjaa. Bisneskirjastossa on Alma Talentin kiinnostavimpia liiketoiminnan kehittämisen kirjoja.  Tutustu alkuvuonna ilmestyneisiin uutuuksiin!

Eläkkeet avioero-osituksessa

Tutkimus lakisääteisten työeläkeoikeuksien merkityksestä avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa

Väisänen

Väitöskirjassa tarkastellaan yhtä puolisoiden tärkeintä ja kansainvälisessä keskustelussa paljon huomiota saanutta varallisuuserää: lakisääteisiä työeläkeoikeuksia ja niiden merkitystä avioero-osituksessa.

Lue lisää

Hyllyssä: Perhe- ja perintöoikeus

It­se­mää­rää­mi­soi­keus sosiaali- ja ter­vey­den­huol­los­sa

Kess

Kirjassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan perusoikeudet, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet ja valvontaviranomaisten linjaukset oikeuksien rajoittamisesta ja menettelystä.

Lue lisää

Hyllyssä: Julkisoikeus

Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta

Leppiniemi, Kykkänen

Kirjassa esitellään kirjanpidon yleiset periaatteet, terminologiaa sekä lainsäädäntöä ja sovelletaan niitä käytännön kirjaustapahtumiin.

Lue lisää

Hylly: Taloushallinto

Palkkahallinnon säädökset 2023

Kondelin, Peltomäki

Palkkahallinnon perusteoksen 17., uudistettu painos on palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille suunnattu säädöskirja.

Lue lisää

Hylly: Taloushallinto

Sek­su­aa­li­ri­kok­set ja oikeudenkäynti

Tapanila

Kirja antaa ajantasaisen ja kattavan kuvan seksuaalirikoslainsäädännöstä ja seksuaalirikosten käsittelemisestä.

Lue lisää

Hyllyssä: Rikos- ja prosessioikeus

Työ­suo­je­lu­vas­tuu­opas

Hietala, Hurmalainen, Kaivanto

Työsuojeluvastuuopas on havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan työsuojeluvastuusta kaikenkokoisten yritysten ja julkishallinnon johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle sekä työntekijöille ja heidän edustajilleen.

Lue lisää

Hyllyssä: Työoikeus

Bis­nes­kir­jas­tos­sa ilmestyneitä

Johtaminen hy­vin­voin­tia­lu­eel­la

Kinnunen, Kinnunen, Lehtonen, Saari

Suomen kokeneimpiin alan johtajiin kuuluvat kirjoittajat kuvaavat, miten ihmisten johtaminen pitää viimein tuoda kaiken johtamisen keskiöön. Kirja antaa hyvinvointialueen esihenkilöille ohjeet, miten uudistunut henkilöstöjohtaminen parantaa hyvinvointialueen onnistumisen mahdollisuuksia henkilöstöpulassa.

Lue lisää

Ko­kei­lu­kult­tuu­ri

Aho

Kokeilukulttuuri on inspiroiva käytännönläheinen opas, joka johdattaa sinut ketterien kokeilujen tielle.

Lue lisää

Omistajan tahto

Leino, Pohjola, Saukkomaa

Omistajan tahto -kirja kertoo tosielämän tarinoiden kautta, miten omistajan tahto muodostuu nyt ja tulevaisuudessa erilaisissa yrityksissä.

Lue lisää

Vihaan myyntiä!

Ojanperä, Pyyhtiä, Rehn

Kirja käsittelee myynnin teoriaa, psykologiaa ja strategioita. Käytännössä tarvitaan johtamista, organisointia, datan hyödyntämistä, tekoälyä. Verkkokauppa, sosiaalinen myynti, myynnin teknologia ja tulevaisuus tuovat oman näkökulmansa asiaan.

Lue lisää

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja ja hakuteoksia. Verkkokirjahyllyssä on seuraavat hyllykokonaisuudet –TyöoikeusYritysoikeusJulkisoikeusSiviilioikeusAsuminen ja ympäristöoikeusPerhe- ja perintöoikeusRikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, TaloushallintoVerotus ja Esihenkilötyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta. Verkkokirjahyllystä löytyy myös Päivittyvät hakuteokset -hyllykokonaisuus. Voit valita käyttöösi yhden hyllyn tai useiden hyllyjen yhdistelmän. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää