Verohallinto ennakoi viime vuodesta puun myynnin ennätysvuotta – met­sä­ve­roil­moi­tuk­sen täyttäminen on nyt ajankohtaista sadoille tuhansille henkilöille

15.02.2023 10:14

Metsänomistajille ei tänä vuonna postitettu paperisia veroilmoituslomakkeita, vaan metsäveroilmoitus kannustetaan tekemään sähköisesti OmaVerossa. Menoja voi vähentää veroilmoituksella, vaikka metsätalouden tuloja ei viime vuodelta olisikaan.

Puukauppa kävi vilkkaana viime vuonna. Kaikki Luonnonvarakeskuksen vuoden 2022 puukaupan tilastot eivät vielä ole valmistuneet, mutta Verohallinnon ylitarkastaja Kari Pilhjerta ennakoi, että viime vuodelta voi tulla puuta myyneille edellisvuottakin enemmän tuloja.

- Vuoden 2022 lopulla puun hinta nousi reippaasti, joten voi olla, että vuodelta 2022 puun myynnistä tulee suomalaisille vielä enemmän verotettavaa tuloa kuin vuodelta 2021. Kun hinnat ovat korkealla, myös harvemmin metsää myyvät saattavat aktivoitua kaupoille, Pilhjerta sanoo.

Vuonna 2021 suomalaiset saivat puun myynnistä lähes 2 miljardia euroa eli liki 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2022 metsäveroilmoituksen aika on nyt: pelkkää metsätaloutta harjoittavilla veroilmoituksen määräpäivä on 28.2.2023. Jos harjoittaa metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, metsäveroilmoituksen määräpäivä on 3.4.2023.

Noin 400 000 metsänomistajaa voi jättää veroilmoituksen metsätaloudesta. Metsänomistajat voivat olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä tai verotusyhtymiä.

Jos metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen, myös arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa viimeistään 28.2.2023.

Valtaosa met­sä­no­mis­ta­jis­ta toimi jo viime vuonna OmaVerossa

Verohallinto ei tänä vuonna lähettänyt paperista veroilmoituslomaketta metsänomistajille. Helpoimmin metsätalouden veroilmoituksen voi täyttää OmaVerossa. Viime vuonna veroilmoituksen täytti sähköisesti 80 prosenttia niistä metsänomistajista, joilla ei ollut maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuloja.

- Saimme viime keväänä metsänomistajilta paljon hyvää palautetta metsäveroilmoituksen täyttämisestä OmaVerossa. Sähköistä lomaketta pidettiin helppokäyttöisenä ja ymmärrettävänä, Pilhjerta sanoo.

Paperisen metsäveroilmoituslomakkeen voi tarvittaessa tulostaa vero.fi:stä. Paperisen veroilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivään mennessä.

Metsätalouden tappiot voi vähentää muista veroista

Moni metsänomistaja luulee, että metsäveroilmoitus pitää täyttää vain silloin, kun on saanut tuloa metsätaloudesta. Metsätalouden menoja voi kuitenkin vähentää veroilmoituksessa, vaikka tuloja ei olisikaan. Tyypillisiä metsäverotuksessa vähennettäviä kuluja ovat metsävakuutusmaksut, metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksut ja matkakulut.

Jos metsätalouden menoja on enemmän kuin tuloja, tuloksesta tulee tappiollinen.

- On varsin tavallista, että metsänomistaja ei myy puuta metsästään joka vuosi. Jos metsätalouden menoja kuitenkin on, metsätalouden tappiollinen tulos vähennetään muista mahdollisista pääomatuloista. Tai jos ei ole pääomatuloja, tappio pienentää ansiotuloista maksetun veron määrää, Pilhjerta sanoo.

Jos ansiotulojen veroja on niin vähän, ettei metsätalouden tappioita voi vähentää niistä, vähentämättä jäänyt osuus vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi. Sen voi vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatuloista.

Vuonna 2021 metsätalouden tietoja ilmoittaneista asiakkaista 40,5 prosenttia sai metsätaloudesta tuloa ja 50,7 prosenttia teki tappiota. Loput tekivät nollatuloksen.

Metsätalouden mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys nousi 0,30 euroon kilometriltä

Metsätalouden matkakuluvähennys nousi viime vuonna. Jos omaa autoa käyttää metsätalouden harjoittamiseen, käytön voi vähentää verotuksessa todellisten kulujen mukaan, mutta ilman tarkempaa kuluselvitystä vähennys on 0,30 euroa kilometriltä.

- Metsätalouteen liittyvistä ajomatkoista täytyy pitää ajopäiväkirjaa, mutta sitä ei tarvitse liittää veroilmoitukseen. Pyydämme ajopäiväkirjan tarpeen tullen nähtäväksi, Pilhjerta sanoo.

Myös joihinkin muihin metsätalouden vähennyksiin on tullut korotuksia edellisvuosiin verrattuna yleisen kustannustason nousun vuoksi.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää