Vir­voi­tus­juo­mil­le esitetään uutta valmisteveroa

25.11.2022 07:11

​Virvoitusjuomien valmisteveroa ehdotetaan muutettavaksi terveysperusteisempaan suuntaan vahvistamalla veroon sisältyvää terveysohjausta. Esityksen mukaan virvoitusjuomavero porrastettaisiin juoman sokeripitoisuuden perusteella nykyisen kahden veroluokan sijaan kuuteen veroluokkaan. 

Esitystä koskeva lähetekeskustelu oli täysistunnossa 24.11.2022. 

Alimman veroluokan veroa kannettaisiin sokerittomista juomista kuten nykyisin. Sokerittomien juomien vero laskisi 9 senttiin nykyisestä 13 sentistä litralta. 

Makeuttamattomien ja maustamattomien vesien ja kivennäisvesien verotusta muutettaisiin kuitenkin siten, että virvoitusjuomaveroa kannettaisiin myös yli viiden litran vähittäismyyntipakkaukseen pakatuista juomista. 

Sokeripitoisten juomien vero olisi jatkossa porrastettu viiteen veroluokkaan tuotteen kokonaissokeripitoisuuden perusteella. Sokeria sisältävien juomien veron määrä olisi 16, 24, 32, 40 tai 48 senttiä litralta. Veroporrastukseen ei vaikuttaisi se, sisältääkö juoma lisättyä sokeria vai ainoastaan luontaista sokeria.

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ohjata kulutusta ja tuotantoa korkean sokeripitoisuuden juomista vähemmän sokeria sisältäviin juomiin. Samalla tavoitteena on kuitenkin myös ylläpitää verotuottoja.

Virvoitusjuomaveroa koskevat poikkeukset 

Virvoitusjuomaveron veropohjasta on rajattu pois vain veron tavoitteen kannalta välttämättömät poikkeukset. Tällaisia ovat tietyt erityisruokavaliovalmisteet, kuten kliiniset ravintovalmisteet, äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet, lastenruoat ja painonhallintaan tarkoitetut erityisruokavalmisteet, joiden käyttötarkoitus on erilainen kuin virvoitusjuomilla. Erityissäännöksiin perustuvien erityisruokavaliovalmisteiden lisäksi virvoitusjuomaveron ulkopuolelle on jätetty elintarvikelain nojalla säädetyt vaatimukset täyttävät ravintolisät sekä lääkelain mukaiset lääkevalmisteet. Myöskään kahvi ja tee sellaisenaan eivät kuulu virvoitusjuomaveron veropohjaan, sillä ne kuuluvat sellaisiin tullitariffin nimikkeisiin, joiden tuotteet eivät ole virvoitusjuomaveron alaisia.

Veroa ei myöskään kanneta, jos juomat on valmistanut muista alan toimijoista riippumaton valmistaja, joka kalenterivuoden aikana luovuttaa kulutukseen enintään 70 000 litraa virvoitusjuomaa (pienvalmistaja). Pienvalmistajan on kuitenkin tehtävä pienvalmistajaksi rekisteröitymistä koskeva rekisteröitymisilmoitus Verohallinnolle.

Veromuutoksen prosentuaalisen hintavaikutuksen tuotteisiin arvioidaan vaihtelevan paljon riippuen juoman hinnasta. Veron osuus vähittäismyyntihinnasta nousisi varsin korkeaksi hinnaltaan edullisemmilla juomilla, joissa on keskimääräistä enemmän sokeria. Samoin tiivisteiden verorasitus nousisi korkeaksi. Vaikutusarvioissa on oletettu, että veromuutos siirtyisi täysimääräisenä hintoihin.

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta​ HE 280/2022 vp. ​​

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää