Vuonna 2021 kerättiin tuloveroja yhteensä 42,4 miljardia euroa – veroja kertyi ennätyksellisen paljon pääomatuloista ja yrityksiltä

08.11.2022 11:18

Verohallinto on saanut vuoden 2021 tuloverotuksen päätökseen. Vaikka koronapandemia jatkui viime vuonna, tuloveroja kerättiin selvästi enemmän kuin edellisvuonna ja ennen korona-aikaa. Vuoden 2021 tuloverojen määrä (henkilöiden tuloverot ja yhteisöverot) oli yhteensä 42,4 miljardia euroa, eli 4,7 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2020 (+12,4 %). Vuoden 2021 henkilö- ja yhteisöverotuksen verotiedot tulevat julkisiksi 9.11.2022.

Henkilöiden tuloveroja (ansio- ja pääomatuloveroja) kerättiin viime vuonna 35,1 miljardia euroa, eli 2,8 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2020 (+8,7 %).

Pääomatuloista kerättyjen verojen määrä oli viime vuonna ennätyksellisen korkea, 4,4 miljardia euroa (+42,7 %). Pääomatuloista kertyneiden verojen määrä on herkkä suhdannevaihteluille, ja vuonna 2021 pörssikurssit olivat korkealla.

- Hyvän pörssikehityksen vuoksi suomalaiset saivat viime vuonna merkittävästi aikaisempia vuosia enemmän luovutusvoittoja myymistään arvopapereista. Pääomatuloja kertyi aikaisempaa enemmän myös muun omaisuuden, kuten asunto-osakkeiden, kiinteistöjen ja virtuaalivaluuttojen myynnistä sekä yrityskaupoista, sanoo ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta.

Hyvä työllisyys kasvatti an­sio­tu­lo­ve­ro­jen määrää

Ansiotuloverojen määrä kasvoi vuonna 2021 1,5 miljardia yhteensä 30,7 miljardiin (+5,1 %). Kasvua edellisvuoteen verrattuna selittää osaltaan se, että vuonna 2020 palkkatulojen määrä väheni hieman lomautusten ja irtisanomisten vuoksi.

- Vuonna 2021 palkkatuloja saaneita oli kuukausittain noin 100 000 enemmän kuin vuonna 2020. Hyvä työllisyystilanne lisäsi suoraan ansiotuloista kertyneen veron määrää, Luokkanen sanoo.

Myös eläkkeistä kerättiin viime vuonna jonkin verran edellisvuotta enemmän verotuloja.

Vahva taloustilanne näkyy yhteisöverojen kertymässä

Yritykset maksoivat yhteisöjen tuloveroa viime vuonna 7,3 miljardia euroa (+33,9 %). Yhteisöjen tuloveroa on tilastojen mukaan kertynyt euromääräisesti tätä enemmän vain yhden kerran, vuonna 2000.

- Koronasta huolimatta maailmantaloudessa ja Suomen taloudessa meni vuonna 2021 lujaa. Isossa kuvassa yritykset tekivät kautta linjan hyvää tulosta, mikä näkyi kasvaneina yhteisöverotuottoina, Luokkanen sanoo.

Lähde ja lisätietoja: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää