Yhä useampi pe­rus­toi­meen­tu­lo­tuen saaja on työssäkäyvä

16.05.2023 13:59

Perustoimeentulotuen ja ansiotulojen saaminen rinnakkain on yleistynyt, ja nyt lähes joka kymmenes toimeentulotukea saava kotitalous saa ansiotuloja. Erityisen yleistä se on kahden aikuisen lapsiperheissä.

Toimeentulotuen saajamäärä on laskenut hyvän työllisyystilanteen vuoksi. Samalla niiden kotitalouksien määrä on kasvussa, jotka saavat rinnakkain perustoimeentulotukea ja ansiotuloja, osoittaa Kelan tutkijoiden tarkastelu. Ansiotuloilla tarkoitetaan palkkaa tai yritystuloja.

Palkka- tai yritystuloja saavien osuus perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista on kasvanut kuudesta prosentista yhdeksään prosenttiin vuosina 2017–2022. Määrällisesti näitä kotitalouksia oli noin 9 000 vuonna 2017 ja noin 11 000 vuonna 2022.

Yleisimmin perustoimeentulotuen saajat saavat edelleen työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea.

Taustalla parantunut työl­li­syys­ti­lan­ne ja kasvaneet elin­kus­tan­nuk­set?

Tilastot eivät paljasta syytä kehitykselle. Voi olla, että jo valmiiksi perustoimeentulotukea saaneet henkilöt ovat työllisyystilanteen parantumisen vuoksi useammin saaneet myös ansiotuloja. Toisaalta taas voi olla, että työllisten tarve perustoimeentulotuelle on lisääntynyt.

– Kasvava joukko perustoimeentulotuen saajista on jollain tavalla kiinni työelämässä. Luultavasti kyse on sekä parantuneesta työllisyystilanteesta että kasvaneista elinkustannuksista, sanoo Kelan tutkija Tuija Korpela.

Työssäkäyntiä pidetään usein taloudellisesti kannattamattomana, jos henkilö saa perustoimeentulotukea, koska kaikki 150 euron ylittävät tulot vähentävät toimeentulotuen määrää vastaavan määrän.

Erityisesti kahden aikuisen lapsiperheillä ansiotuloja ja toi­meen­tu­lo­tu­kea rinnakkain

Lähes neljännes perustoimeentulotukea saavista kahden aikuisen lapsiperheistä saa myös ansiotuloja. Osuus on suurempi kuin muilla kotitalouksilla, koska kahden aikuisen lapsiperheessä on sekä kaksi mahdollista tienaajaa että lasten tuomat kulut. Osuus kasvoi vuonna 2022.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että toimeentulotukea saavien lapsiperheiden määrä kokonaisuutena on laskussa, sanoo Korpela.

Seuraavaksi yleisintä työssäkäynti on kahden aikuisen muodostamissa perustoimeentulotukea saavissa kotitalouksilla, joista 15 prosenttia saa ansiotuloja. Yhden aikuisen lapsiperhekotitalouksilla osuus on 10 prosenttia. Yksin asuvista ja muista yhden hengen perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista 6,5 prosenttia saa myös ansiotuloja. Muut yhden hengen kotitaloudet ovat esimerkiksi kämppisten kanssa asuvia.

Lähde: Kelan tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää