Yhteiskunnan uudistamisen mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä aloitti työnsä

18.09.2023 08:29

Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 14.9.2023. Ministerityöryhmän tavoitteena on uudistaa julkista hallintoa ja digitalisaatiota ja vahvistaa näin koko Suomea.

Ministerityöryhmä sopi strategisista painopisteistä. Niitä ovat digitalisaation ja datatalouden edistäminen, julkisen hallinnon uudistamisen hankkeet, varautuminen ja kriittisen ICT-infrastruktuurin tietoturva sekä kaupunkien rooli talouskasvun vauhdittajana.

Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja varapuheenjohtajana kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Muut jäsenet ovat Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, ympäristöministeri Kai Mykkänen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Inhimillisellä di­gi­ta­li­saa­tiol­la kasvua

Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä laajasti koko yhteiskunnassa sekä julkisessa hallinnossa kansalaisten tarpeet ja palvelut edellä. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin tuottavuutta ja tehostaa toimintaa sujuvan ja ihmislähtöisen digitalisaation keinoin.

Ministerityöryhmä käsittelee julkisen hallinnon kehittämiseen liittyvät kysymykset, poislukien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen.

Hallitusohjelman kokonaisuuksista ministerityöryhmä käsittelee asiat, jotka liittyvät datatalouteen ja digitalisaatioon, viestintä- ja mediapolitiikkaan, kuntiin ja kaupunkeihin, valtion aluehallintoon ja yleiseen hallintopolitiikkaan.

- Digitalisaatio ja automatisaatio on valjastettava kaikkien ihmisten ja koko yhteiskunnan hyödyksi. Samalla on varmistettava, että kaikki pysyvät mukana eikä kukaan digisyrjäydy. Datatalous mahdollistaa aivan uudenlaista kasvua Suomelle, ja hallitus tulee huolehtimaan siitä, että Suomeen kannattaa investoida. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tavoittelee paikkaa niiden maiden joukosta, jotka menestyneimmin ammentavat hyvinvointia teknologiasta ja digitalisaatiosta. Ministerityöryhmän ohjauksella tuemme eri hallinnonalojen yhteistyötä ja näin vauhditamme digikehitystä ja teemme työtä resurssitehokkaasti, sanoo ministeri Ranne.

Mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä käsittelee julkisen hallinnon suuret uudistukset

Hallitus haluaa varmistaa, että kunnat pystyvät vastaamaan perustehtävistään tulevaisuudessakin. Hallitus esimerkiksi uudistaa valtionosuusjärjestelmän sekä keventää kuntien tehtäviä koskevaa sääntelyä muun muassa kokeiluista saatavaa palautetta hyödyntäen. Lisäksi hallitus uudistaa valtion aluehallintoa. Tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten palvelua.

- Yhteisenä nimittäjänä näille uudistuksille on rakentaa uudenlaisia tapoja järjestää ihmisille ja yrityksille toimivia palveluita ja viedä näin yhteiskuntaa eteenpäin. Digitalisaatiolla on tässä kaikessa suuri rooli. Tarvitsemme myös tiivistä yhteistyötä julkisen hallinnon eri toimijoiden välillä, ministeri Ikonen sanoo.

Digitoimisto toimii yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän sihteeristönä datatalouden ja digitalisaation asioissa. Tavoitteena on laajemminkin vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaation ja datatalouden alueella. Digitoimistossa on jäsenet kaikista ministeriöistä.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää