YK:n lapsen oikeuksien komitean suosituksia Suomelle

05.06.2023 08:12

YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomelle suositukset YK:n lasten oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta. Suositukset käsittelevät muun muassa lastensuojelua, lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä, vammaisten lasten oikeuksia, lasten mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä sekä sosiaaliturvaa.

Suomi oli toukokuussa YK:n lapsen oikeuksien komitean kuultavana YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta. Kuuleminen perustui Suomen kirjalliseen määräaikaisraporttiin, joka annettiin kesällä 2019. Kuulemisen perusteella komitea antoi Suomelle suositukset 2.6.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan osalta komitea antoi suosituksia muun muassa lastensuojelusta, lapsiin kohdistuvan välivallan ehkäisemisestä, vammaisten lasten oikeuksista, lasten mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä, sekä sosiaaliturvasta. Komitea suositti Suomea ottamaan käyttöön laaja-alaisen ja YK:n sijaishuollon ohjeet huomioivan sijaishuoltostrategian, jonka toimeenpanoon tulisi varata riittävät resurssit. Komitea piti hyvänä Suomen jo käynnistämiä strategioita lapsen suojaamiseksi kaikenlaiselta väkivallalta ja painotti sitä, että toimenpideohjelmien toteuttamiseen tulee varata riittävästi resursseja. 

Komitea suosittaa turvaaman lapsille riittävän toimeentulon välttämällä sellaisia sosiaaliturvaetuuksien leikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin. Komitea myös suosittaa Suomea tehostamaan toimia nuorten huumeiden ja alkoholin käytön sekä ja tupakoinnin ehkäisemiseksi. Lisäksi Suomen tulisi varmistaa, että lapset ja nuoret, joilla on pelihäiriöitä, peliriippuvuutta tai muita verkkoriippuvuuden muotoja, saavat tarvittavaa apua ja tukea.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää komitean suosituksia tärkeinä suuntaviivoina lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi. Ministeriö perehtyy yksityiskohtaisesti komitean suosituksiin, ja arvioi jokaisen hallinnonalaansa koskevan suosituksen osalta, millaisiin toimenpiteisiin ne antavat aihetta.

Suomelle on tärkeä käydä rakentavaa dialogia YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovien komiteoiden kanssa ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää kuitenkin valitettavana, että YK:n lehdistökeskuksen 16.5.2023 julkaisema lehdistötiedote ei kaikilta osin vastannut Suomen delegaation kuulemisessa antamia vastauksia. Lehdistötiedote sisälsi etenkin lastensuojelun osalta useita virheellisiä tietoja, joita ei Suomen pyynnöstä huolimatta korjattu.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue myös ulkoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää