Yli­opis­to­sai­raa­loi­den yhteistyöllä turvataan lasten eri­kois­sai­raan­hoi­don laatu ja yhdenvertaisuus

21.02.2024 10:27

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemen asettama, virkahenkilöistä koostuva työryhmä ehdottaa lasten erikoissairaanhoidon lainsäädäntöön ja ohjaukseen kohdistuvia toimia. Tavoitteena on, että yliopistosairaaloiden yhteistyön avulla voitaisiin paremmin turvata vaativan lasten erikoissairaanhoidon yhdenvertaisuus ja laatu.

Yliopistosairaaloiden lastenyksiköiden edustajista koostuneen työryhmän raportissa tarkastellaan syntyvyyden laskua ja alle 16-vuotiaan lapsiväestön epätasaista alueellista jakautumista. Työryhmän näkemyksen mukaan laadukas, vaikuttava ja kustannusvaikuttava lasten erikoissairaanhoito pystyttäisiin paremmin turvaamaan Suomessa vahvistamalla yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden yhteistyötä sekä vaativimman hoidon osalta nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä yliopistosairaaloiden välillä. Nykyisin vain lasten sydänkirurgian ja elinsiirtojen keskittämisestä mainitaan lainsäädännössä. 

Työryhmä esittää kansallisia toimenpiteitä turvaamaan lasten eri­kois­sai­raan­hoi­don palvelut val­ta­kun­nal­li­ses­ti

Työryhmä esittää, että lasten erikoissairaanhoidon keskittämistä edelleen laajennettaisiin tiettyjen raportissa esitettävien harvinaisten ja vaativien kirurgisten toimenpiteiden ja harvinaisten hoitojen osalta.

Työryhmän näkemyksen mukaan Suomeen tulisi perustaa neuvottelukunta, jonka tehtävänä olisi kansallisen lasten erikoissairaanhoidon tilannekuvan seuranta sekä sairaaloiden välisen työnjaon edistäminen.

Työryhmän mukaan lainsäädännössä tulisi määritellä ja mahdollistaa yhteisklinikkatoiminta, jolla edistettäisiin käytännön potilastyötä konsultaatioiden ja yhteisen hoidon suunnittelun avulla. Yhteisklinikan kautta yliopistosairaalat järjestäisivät potilaskokouksia ja koulutuksellista yhteistyötä sekä edistäisivät kirurgien ja muiden erikoislääkärien osaamisen liikkuvuutta sairaaloiden välillä. 

Yliopistosairaaloiden välisen yhteistyön uusien ehdotettujen työmuotojen varmistamiseksi työryhmä esittää noin 9 miljoonan euron vuotuista erillistä rahoitusta. Summa vastaisi noin 1,6 % lasten erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksista. Rahoitus kattaisi lisäksi lasten tehohoidon osaamisen ja huoltovarmuuden edellyttämät koulutukset sekä lasten harvinaissairauksien asiantuntemuksen turvaamiseen liittyvän kansainvälisen kouluttautumisen ja yhteistyön.

Työryhmän tehtävänä oli tuottaa näkemyksiä ja ehdotuksia lastentautien somaattisen erikoissairaanhoidon keskittämisen säätelyyn, sopimiseen ja ohjaukseen liittyen. Lisäksi haettiin pilottina kokemuksia siitä, miten palvelujärjestelmän toimijat yhteistyössä voivat lääketieteellisen ja palveluiden järjestämisen osaamisellaan tukea ministeriötä säädösvalmistelussa ja ohjauksessa.

Raportti luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle 15.2.2024.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää