Yrittäjän eläkelain muutokset voimaan 1.1.2023

03.01.2023 08:22

Lakimuutoksilla halutaan parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaa jatkossa paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. 

Nyt tehtävillä muutoksilla yrittäjien työtulot saadaan vahvistettua tasolle, jolla varmistetaan yrittäjälle työuran aikaiseen tulotasoon nähden riittävän työeläketurvan karttuminen ja kohtuullinen eläkeaikainen toimeentulo. Näin varmistetaan myös yrittäjän työuran aikaisen sosiaaliturvan taso, koska monien etuuksien taso määrittyy yrittäjän työtulon perusteella. 

Yrittäjän eläkelaissa säädetään työtulon perusteena olevasta tietopohjasta, työtulon säännöllisestä seurannasta ja työtulon tarkistamisesta. Lain muutoksen jälkeen yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaa nykyistä paremmin lain edellyttämää työtulon tasoa yritystoiminnan jatkuessa. Eduskuntakäsittelyssä otettiin huomioon, että yrittäjillä jäisi aikaa sopeuttaa yritystoimintaansa korkeampien YEL-vakuutusmaksujen maksamiseksi. Tästä syystä tarkistamismenettelyn täysipainoista voimaantuloa on jaksotettu alkuperäistä pidemmälle aikavälille.

Lisäksi Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin tehdään teknisluonteinen muutos ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2024 loppuun.

”Lakimuutos vähentää alivakuuttamista ja siten parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Työtä yrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi riittää jatkossakin”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää