Tunne asiakkaasi

PEP- ja pa­ko­te­lis­ta­ky­se­ly - tunne asiakkaasi taustat

Tunne asiakkaasi taustat osana KYC-prosessia (Know Your Customer) ja selvitä hänen poliittinen vaikutusvaltaisuutensa ja valvontalistakytkökset PEP- ja pakotelistakyselyn avulla.

Tilaa PEP- ja pakotelistakysely

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (eli niin sanottu rahanpesulaki) velvoittaa useilta eri toimialoilta asiakkaan tehostettua tuntemista. Tehostettuun tuntemisvelvollisuuteen kuuluu muun muassa poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (PEP) tunnistaminen, kansallisten tai kansainvälisten talouspakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten tunnistaminen sekä yhtiöiden tai yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen.

Keitä rahanpesulaki koskee?

Rahanpesun torjunta ja terrorismin rahoittamisen estäminen ovat yhteisiä asioita, mutta avainasemassa tässä torjuntatyössä ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat omassa toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä. Näitä tehostetun tuntemisvelvoitteen piiriin kuuluvia ilmoitusvelvollisia toimialoja ovat esimerkiksi: 

 • tilitoimistot 
 • asianajotoimistot 
 • kiinteistönvälittäjät  
 • pankit ja sijoitustoimijat. 

On kuitenkin hyvä huomioida, että asiakkaan tuntemisvelvoitteet koskevat kaikkia yrityksiä, jotka tekevät käteiskauppaa isommilla (yli 10 000 €) summilla.  

Mikä on PEP- ja pa­ko­te­lis­ta­ky­se­ly?

PEP- ja pakotelistakyselyllä tarkastat, onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai kohdistuuko häneen pakotteita. PEP- ja pakotelistakysely tuo helpotusta ja läpinäkyvyyttä ilmoitusvelvollisten yritysten KYC- eli Know Your Customer -prosessiin. PEP- ja pakotelistakyselyn taustalla on Moody's-konserniin kuuluvan Bureau van Dijkin Grid™ Database -tietokanta, jota päivitetään jatkuvasti niin henkilöiden kuin organisaatioidenkin osalta. Käytössäsi on siis aina ajantasaista tietoa maailmanlaajuisesti. 

PEP- ja pa­ko­te­lis­ta­ky­se­ly tarjoaa päivitettyä tietoa kan­sain­vä­li­ses­sä laajuudessa

 • yli 240 maan poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ja heidän tunnistettu lähipiirinsä 
 • kansainväliset ja kansalliset pakotelistat, mm. OFAC, YK, EU 
 • edustettuna yli 1200 valtiollista ja maailmanlaajuista valvontalistaa. 

PEP- ja pakotelistakyselyä saa käyttää vain rahanpesulaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. 

PEP- ja pakotelistakysely on osa Tietopalvelut-kokonaisuutta ja se sisältyy lisäpalveluna kaikkiin Tietopalveluiden palvelupaketteihin.

Alma Talentin datan menestystekijät

 • jatkuva, läpinäkyvä ja systemaattinen tiedonkeruuprosessi, luotettava ja tunnettu toimija
 • oikein tuotettua ja säilytettyä dataa, meillä on aina oikeudet tietoon, jota tarjoamme
 • saatavilla kaikki suomalaiset yritykset ja muut kaupallisesti relevantit yhteisöt
 • uniikit tietosisällöt: oikaistut tilinpäätöstiedot, varmistettua tietoa suoraan yrityksistä ja niiden päättäjiltä, journalistinen sisältö
 • tekninen varmuus ja monipuoliset toimitusvaihtoehdot
 • Alma Media -yhteyden ansiosta jatkuvasti laajenevat tietosisällöt.

DOKS tekee rahanpesulain edellyttämien velvoitteiden hoitamisesta helppoa

DOKS on työkalu rahanperuslain velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon. Asiakkaan vahvan tunnistamisen, PEP-tietojen ja edunsaajien selvittämisen lisäksi DOKS vastaa pakotelistakontrollista sekä sisältää whistleblowing-kanavan.

Rahanpesulain (AML = Anti Money Laundering) termit ja lyhenteet tutuiksi

Tilaa

Kiinnostuitko tai heräsikö sinulle kysymyksiä?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin kerromme sinulle lisää, miten täytät rahanpesulain asettamat velvoitteet helposti osana KYC-prosessiasi.

Haluan lisätietoja PEP- ja pakotelistakyselystä