Alma Talent blogi

Kasvuyritykset ovat kansantalouden tilan peili

Kasvuyritykset ovat kansantalouden tilan peili

Mitä enemmän yhteiskunnassa toimii kannattavia kasvuyrityksiä, sitä paremmin kansantaloudella menee. Helppo yhtälö, eikö totta? Juuri niin tilastot kuitenkin todistavat. Kasvuyritysten menestyminen linkittyy suoraan talouden yleiseen tilaan, ja siksi menestyjien tarinat kiinnostavat.

Kasvun avaintekijät ovat tiedossa, mutta miten kasvuyritysten joukkoon päästään? Entä mitkä ovat kasvun esteitä ja hidasteita Suomessa? Lue tämä blogi, niin olet kartalla.

Pohjana kolmen vuoden liikevaihdon kasvu

Yleisesti kasvuyritykset määritellään henkilöstömäärän kasvun mukaan. Näin määritellen vuonna 2017 voimakkaasti kasvavia yrityksiä oli Euroopassa 190 000, ja ne työllistivät yli 16 miljoonaa työntekijää. Tyypillisesti kasvuyritykset ovat palvelualan yrityksiä. Kasvuyritykset ovat erittäin merkittävässä roolissa kansantalouden kannalta, ja kasvu on tärkeä tekijä yrityksen menestymisessä.

Alma Talent on tehnyt analyysejä suomalaisista kasvuyrityksistä jo yli kymmenen vuoden ajan. Meillä kasvuyritykset erotellaan henkilöstömäärän kasvun sijaan liikevaihdon kasvulla. Kauppalehden Kasvuyritysten joukkoon pääsee yritys, jonka liikevaihto on vähintään puoli miljoonaa euroa ja joka on kasvattanut merkittävästi liikevaihtoaan kolmen viimeisen vuoden aikana.

Merkittävä kasvu tarkoittaa sitä, että vuotuinen annualisoitu kasvu ylittää alan keskimääräiset kasvulukemat yli 10 prosenttiyksiköllä eli yrityksen kasvu on yli puolet kovempaa kuin keskivertoyrityksellä tällä hetkellä. Kauppalehden analyytikon Ari Rajalan mukaan liikevaihto on perusteltu kriteeri muun muassa siitä syystä, että nykyisin on paljon skaalautuvia liiketoimintoja, jotka eivät välttämättä tarvitse merkittävästi henkilökuntaa kasvua toteuttamaan (esimerkkeinä digitalisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen). Lisäksi liikevaihtotieto on henkilöstömäärätietoa helpommin saatavissa julkisista rekistereistä, ja liikevaihto kuvaa hyvin yrityksen toiminnan laajuutta.
Yritykselle voi olla helppoa kasvaa nopeasti yhden vuoden aikana, mutta useamman vuoden peräkkäinen kasvu ei onnistukaan enää kovin monelta yritykseltä. Kauppalehden Kasvuyrityksiin kuuluu Suomessa keskimäärin reilu 5 000 yritystä, ja näistä runsas puolet täyttää lisäksi Kauppalehden Menestyjä-yritysten kriteeristön. Kasvuyritysten määrä seuraa pitkälti yleistä talouskasvua.

Suomalaiset kasvuyritykset keskittyvät Suomeen ja kasvavat kannattavasti

Ari Rajalan analyysien mukaan pääosa suomalaisista kasvuyrityksistä toimii palvelualoilla. Yli puolet niistä kasvaa orgaanisesti eli muuten kuin yritysostojen kautta. Megatrendit vaikuttavat myös siihen, minkä alan yritykset kasvavat tällä hetkellä erityisesti. Digitalisaatio tuo kasvua ohjelmistoalalle, verkkokauppaan ja viestintäalalle, väestön ikääntyminen kasvattaa hoiva- ja terveyspalveluiden toimialaa ja kaupungistuminen taas rakentamista.

Kasvuyritysten markkina-alueena ovat tyypillisesti yrityksen lähialueet tai koko maa; vain harva tästä joukosta on laajentanut toimintaansa ulkomaille. Kasvuyritykset ovat tyypillisesti toimineet 5-10 vuotta. Ne ovat pääosin pieniä, alle kaksi miljoonaa euroa vaihtavia yrityksiä.

Suomalaiset kasvuyritykset rahoittavat toimintaansa pääosin tulorahoituksella, ja yli 70 prosenttia yrityksistä on erittäin kannattavia. Tappiollisia kasvuyrityksiä oli vuoden 2018 selvityksessä 18 prosenttia, mikä on samaa luokkaa kuin muissakin yrityksissä. 

Alueellisesti lähes puolet kasvuyrityksistä toimii Uudenmaan alueella (pääkaupunkiseutu). Muita kasvukeskuksia ovat Pirkanmaa (Tampereen seutu), Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu), Keski-Suomi (Jyväskylä) ja Varsinais-Suomi (Turun seutu). Vähän kasvuyrityksiä löytyy Ahvenanmaalta, Kainuusta ja Keski-Pohjanmaalta. Joka vuosi toukokuussa järjestetään Kauppalehden Kasvajat-kiertue , jolla Kauppalehden toimitus vierailee juuri niillä paikkakunnilla, joilla kasvajayrityksiä on eniten. Kasvajat -tapahtumien teemana on kasvuyritysten rahoitus ja talous.

Työvoiman saatavuus ja rahoitus kasvun esteinä

Ari Rajalan kyselytutkimusten mukaan suurin haaste ja jopa este kasvulle on osaavan työvoiman saatavuus. Erityisesti ohjelmistoalalla on työvoiman heikko saatavuus vaikeuttanut yritysten kasvua. Lisäksi heikoimmin kannattavilla yrityksillä ongelmaksi voi muodostua rahoituksen hankkiminen.

Talouselämän Kasvuyritykset 2019 -listalle nousseet kovimmat kasvajat olivat yrityksiä, joiden liikevaihto oli vähintään tuplaantunut kolmen viimeisen vuoden aikana. Keskivertokasvajiin verrattuna kovimmat kasvajat erottuvat myös sillä, että ne ovat yleensä kansainvälistyneet ja vienti vauhdittaa kasvua.

Kasvun monet tekijät

Yrityksen menestykseen ja kasvuun vaikuttavat seuraavat avaintekijät:

o    kilpailijoista erottuvat tuotteet ja palvelut
o    tuotteiden ja palveluiden hyvä kysyntä
o    osaava johto
o    riskinottokykyiset omistajat
o    vahva myynti- ja markkinointiosaaminen
o    hyvin skaalautuva liiketoiminta
o    osaava palvelualtis henkilökunta
o    järjestelmällinen ja suunnitelmallinen toiminta.

Haluatko tarkistaa, kuuluuko yrityksesi Kauppalehden Kasvajiin? Ole meihin yhteydessä!

Kirjoittaja: Marja Harb, Tiimipäälliikkö, myynnin ja markkinoinnin palvelut
20. helmikuuta, 2020
  • Julkaistu: 20.2.2020
  • Päivitetty: 11.3.2021
  • Uutisen tyyppi: Tiedote
  • Teema: Kasvajat

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirje

Lue seuraavaksi:

Kasvuyritykset

Kannattavan kasvun edellytykset

Kasvuyritykset ottavat monia kasvuun liittyviä riskejä ja menestyvät silti. Miten ne siinä onnistuvat?Yksittäistä reseptiä onnistumiseen ei ole. Se kuitenkin tiedetään, että vielä isompi riski on se, jos yritys ei kasva ollenkaan. Muun muassa inflaatio kasvattaa yrityksen kuluja ja tulokset heikkenevät. Alma Talent on tutkinut kasvuyrityksiä kymmenen vuoden ajan. Hän on havainnut kasvussa lasikaton kahdessa kehityksen vaiheessa. Kun yritys saavuttaa yhden miljoonan euron liikevaihdon, sen kasvun mahdollisuus kaksinkertaistuu. Seuraavan kerran tuplaus onnistuu, kun liikevaihto nousee yli viiden miljoonan euron. Myös yrityksen iällä on väliä. Alkavista yrityksistä yli puolet lopettaa toimintansa alle viidessä vuodessa. Ensimmäistä viittä vuotta kutsutaan yleisesti kuolemanlaaksoksi, jonka yli tulisi päästä. Sen jälkeen yhtiön liiketoiminta vakiintuu ja kasvun mahdollisuudet paranevat. Parhaat kasvuedellytykset on Rajalan mukaan 2–10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä 5–10 toimintavuoden välillä. – Sanonkin, että jos haluat perustaa yrityksen ja menestyä, niin tee töitä viisi vuotta ja kasvata liikevaihto yli kahteen miljoonaan euroon. Silloin olet yli 70 prosentin todennäköisyydellä erittäin kannattavassa yrityksessä, Rajala summaa.Analyytikko vinkkaa lisäksi palvelualaa, sillä suomalaisista kasvuyrityksistä 54 prosenttia sijoittuu palvelualoille. Hyviä tuloksentekijöitäKannattavasti kasvavat yritykset tekevät hyvää tulosta. Kannattavimmat eivät tarvitse ulkopuolista rahoitusta, vaan pystyvät rahoittamaan kasvun omalla tuloksellaan velan sijaan. Näin ollen ne eivät ajaudu tilanteeseen, jossa ne eivät hallitse velanhoidosta koituvia kustannuksia. Koska suomalaiset yritykset toimivat pienillä pääomilla, kasvua kannattaa hakea aluksi kotimarkkinoilta ja sen jälkeen Pohjoismaista, joiden yrityskulttuuri on tuttua. Muut vientimarkkinat vaativat mittavia rahallisia ja henkisiä panostuksia sekä investointeja henkilöstöön. – Bisnesenkelit hakevat tällaisia yrityksiä. He ajattelevat, että niissä piilee valtava potentiaali, Rajala toteaa. Kun yritysten liikevaihto kasvaa yli sataan miljoonaan euroon, ne tarvitsevat työkalupakistaan uusia työkaluja, muun muassa pääomasijoittajia. Ne voivat myös ostaa lisää liiketoimintaa tai toisen yrityksen oman yrityksensä kylkeen. Yrityksen kasvaessa myös haasteet kasvavat. Tuotteiden on erotuttava markkinoilla kilpailijoiden tuotteista ja niitä on markkinoitava voimakkaasti. Se on haaste suomalaisille, jotka ovat vahvoja innovoinnissa, mutta eivät niinkään markkinoinnissa ja myynnissä. Kannattavaa kasvua tekevän kasvuyrityksen tunnistaa Kasvaja-sertifikaatista. Tilaa Kasvaja-sertifikaatti tästä.

Kasvajat
Kasvuyritykset

Kasvuyritykset sietävät riskiä ja panostavat kasvuun

Kasvajat ovat haluttuja yrityksiä suomalaisessa yrityskentässä. Yli 75 prosenttia heistä menestyy erinomaisesti. Suurin voittaja on yrittäjä itse. Monesti kasvuyritykset mielletään startup-yrityksiksi, joihin on sijoitettu paljon pääomia isojen voittojen toivossa. Ne muodostavat kuitenkin vain pienen osan suomalaisista kasvuyrityksistä. Valtaosa kasvajista sijoittuu perinteisille toimialoille, erityisesti palveluihin. Viime vuosina uusia kasvuyrityksiä on syntynyt huomattavan paljon it-, työnvuokraus-, konsultointi- sekä terveys- ja hoitoaloille. Kasvun taustalla vaikuttavat megatrendit, muun muassa digitalisaatio ja väestökehitys. Alma Talent on seulonut kasvajia yritysten tilinpäätöstiedoista vuodesta 2009. Mittava tilastodata tarjoaa ainutlaatuisen näköalan suomalaiseen yrityskenttään, joka koostuu valtaosin alle kymmenen henkilöä työllistävistä mikroyrityksistä. Kasvuyritys on Alman Talentin määritelmän mukaan yli 500 000 euroa vuodessa liikevaihtoa tekevä yritys, joka on kasvanut yli 20 prosenttia vuodessa kolme vuotta peräkkäin. Tällaisia yrityksiä löytyy Suomesta noin tuhat.Hyvät kasvun edellytyksetSuomen viime vuosien hyvä talouskasvu on heijastunut positiivisesti kasvuyritysten määrään. Vuosi 2017 oli kasvajien huippuvuosi, ja määrä nousi hieman myös vuonna 2018. Kuluvan ja tulevan vuoden näkymiä on sen sijaan vaikea arvioida. Suomi on vientivoittoinen maa, jossa suurten vientiyritysten myynti heijastuu pk-kenttään. – Vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla pörssiyhtiöt ovat kasvaneet kolmisen prosenttia, mutta kustannukset ovat kasvaneet samaa vauhtia, joten tulokset eivät voi kasvaa samalla tavalla. Kauppasodat, geopoliittiset ristiriidat ja esimerkiksi brexit vaikuttavat yritysten investointihalukkuuteen, luettelee Alma Talentin analyytikko Ari Rajala.Lähes puolet Suomen viennistä kohdistuu euroalueelle, joten sen taloudella on suuri vaikutus. Euroalueen talous kasvaa nyt heikosti. Suomalaiset yritykset ovat Rajalan mukaan kuitenkin erinomaisessa kunnossa eivätkä maailmantalouden turbulenssit heilauta suomalaisten yritysten taloutta edellisen finanssikriisin tavoin. – Meillä on hyvät kasvun edellytykset, koska taloudellinen tila on vahva. Vaikka maailmalta tulisi isoja laineita, yrityksiä ei kaadu pilvin pimein, Rajala toteaa.Myös pk-yrityksillä on puskureita heikkoja aikoja varten ja aikaa sopeuttaa liiketoimintaansa maailmantalouden syklien mukaan.  Kasvuun on panostettava etukäteen Jos yritys haluaa kasvaa, sen on siedettävä riskiä ja panostettava kasvuun etukäteen. Kasvun suurimmaksi hidasteeksi kasvuyrittäjät nimeävät itse riskinoton puuttumisen. Jos ei ota riskiä, ei kasva. Kasvuhalut vähenevät usein myös omistajan vanhetessa. Tällöin yritys saattaa olla hyvä ostokohde toiselle yritykselle. Toisaalta vanha yritys voi nousta uudelle kasvupolulle uuden sukupolven ja sen tuomien rohkeiden uudistusten myötä. Yhteiskunnan kannalta kasvuyritykset ovat erittäin haluttuja, sillä ne työllistävät. Ne ovat myös suuria veronmaksajia. Tilinpäätöstiedot ovat kymmenen vuoden aikana osoittaneet, että yli 75 prosenttia kasvuyrityksistä on ollut vuosittain erinomaisen kannattavia. Suurin voittaja on siis yrittäjä itse. Hän on löytänyt oman tekemisensä tavan.Halutun Kasvuyrityksen tunnistaa Kasvajat-sertifikaatista. Kasvaja-sertifikaatin voi tilata tästä.Kasvuyrityksiin liittyy runsaasti vääriä oletuksia. Ari Rajala murtaa sitkeimmät myytit.1. Vain pieni yritys voi kasvaa nopeasti.Väärin. Nopeimmin kasvavat 2–10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset.2. Kasvua syntyy vain kannattavuuden kustannuksella.Väärin. Yli 75 prosenttia kasvuyrityksistä kannattaa erinomaisesti.3. Pääosa kasvuyrityksistä on tappiollisia.Väärin. Kasvuyrityksistä noin 8 prosenttia tekee tappiota. Mielikuva liittyy startup-yrityksiin.4. Kasvua syntyy vain isolla riskillä ja suurilla panostuksilla.Väärin. Suurin osa kasvuyrityksistä rahoittaa kasvunsa tulorahoituksellaan ilman pankkirahoitusta. Mielikuva liittyy startupeihin.5. Kasvu on suuri riski, joka voi helposti kaataa koko yrityksen.Osittain totta. Jos yritys kasvaa ottamalla paljon velkaa ja kannattavuutensa kustannuksella, epäonnistumisen riski on suuri. Ei kannata kasvaa vain kasvun vuoksi. 

Kasvajat
Sammio