1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Vaihto-omaisuuden kiertoaika (päivää)

Tunnusluku mittaa yrityksen varastoinnin tehokkuutta. Luku kertoo, kuinka monta päivää tavara viipyy yrityksen varastossa. Varastojen kiertiajalla on varsinkin kauppaliikkeissä keskeinen merkitys sekä yrityksen kannattavuudelle että tulorahoituksen riittävyydelle.

Laskusääntö

Vaihto-omaisuuden kiertoaika (päivää) = 365 * ( vaihto-omaisuus - vaihto-omaisuuden ennakkomaksut ) / aine - ja tarvikekäyttö (12 kk).

Kiertoaika laskettiin aikaisemmin vertaamalla vaihto-omaisuuden määrää muuttuviin kuluihin. Nykyisin yritykset eivät jaa kulujaan muuttuviin ja kiinteisiin, jolloin vain kaupan alan yrityksillä tunnusluku on käyttökelpoinen.

Tulkinta

Mitä nopeammin vaihto-omaisuus kiertää, sitä tehokkaammin yrityksen materiaalihallinto ja markkinointi toimii. Tällöin myös yrityksen varastoon sitoutuu tavallista vähemmän pääomaa. Mikäli tunnusluvun arvo on pieni, kertoo se myös, että yrityksen materiaalihallinto toimii tehokkaasti. Mikäli tunnusluvun arvo on suuri, tulisi yrityksen tehostaa materiaalihallintoa, sillä se sitoo turhaan pääomia.

Heikko vaihto-omaisuuden kierto yhdistettynä yrityksen heikkoon kannattavuuteen ja yleistaloudelliseen tilaan kertoo usein varastoon liittyvästä epäkuranttiudesta.

Luku on toimialakohtainen, eikä sillä ole yleisiä ohjearvoja. Lukua on verrattava toimialan keskimääräisiin kiertoaikoihin.